Formació per a joves que no volen estudiar?


Les dificultats d'alguns joves per assolir els objectius acadèmics i les competències bàsiques per obtenir el graduat d'estudis secundaris obligatoris (GESO), és una situació present en la gran majoria d'instituts de secundària. Si a més es suma que la situació personal i social del jove no l'acompanya de forma òptima i viu una situació de vulnerabilitat amb risc o conflicte social, la formació encara es fa més necessària.

L'Institut Estadístic de Catalunya de la Generalitat detalla l'abandonament prematur dels estudis a Catalunya en un 17%, molt per sobre de la zona euro amb un 10,6% (dades actualitzades febrer 2019). I existeix un nombre significatiu d'alumnes que en acabar l'escolaritat obligatòria no han assolit les competències necessàries per establir itineraris i projectes vitals exitosos.

Els motius que poden donar explicació a aquesta situació en poden ser molts: les característiques i recursos propis de l'individu; l'ambient social i cultural; els recursos i/o implicació de la família; els elements del context educatiu, econòmic, laboral, territorial...

A més, existeix un volum de nois i noies que ja es troben en situació de vulnerabilitat al llarg de la seva escolarització, i a part de sostenir la situació de fracàs escolar, se'ls hi suma problemes d'adaptació psicosocial i d'aprenentatge, situacions emocionalment difícils i situacions de conflicte en l'àmbit familiar i/o social, amb els consegüents comportaments disruptius a nivell escolar, familiar i comunitari.

Aquests joves, no poden i no s'han d'incorporar al mercat laboral, sinó que precisen d'un acompanyament i assessorament per iniciar un nou procés formatiu que els interessi i motivi. No podem enviar a les empreses joves sense les competències ocupacionals adquirides, desmotivats, sense formació, sense saber què fer a la seva vida i sense l'autoconfiança de creure en un mateix.

Se'ls ha d'informar, que iniciar un nou procés formatiu del seu interès, els comportarà majors beneficis, que si cerquen o inicien un treball poc qualificat de baixa remuneració.

Formar-se motivat i amb interès no només implica adquirir nous coneixements, sinó que també comporta descobrir o millorar certes habilitats; tenir major seguretat i confiança quan s'inicia un itinerari laboral, perquè prèviament s'han assolit les competències requerides.

Els alumnes que no han assolit el GESO tenen diferents sortides formatives per iniciar un itinerari d'èxit. Sortides com els programes de formació i inserció (PFI), el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà, la formació ocupacional, els centres de formació d'adults, la formació professional bàsica (FPB), els itineraris formatius específics (IFE), els programes de Centre de Noves Oportunitats (CNO) i els Programes de Garantia Juvenil (PGJ).

Aquests últims, els CNO i els PGJ, realitzen l'acompanyament, orientació i suport, per millorar les capacitats i competències personals en l'àmbit formatiu, laboral i personal, i establir itineraris d'èxit cap a una inserció formativa i/o laboral. Els joves es formen com a primer pas, per una posterior reincorporació al sistema educatiu i/o la possibilitat d'inserir-se al mercat laboral amb millors expectatives d'èxit.

Cal continuar insistint en la formació i que des dels centres educatius es realitzin orientacions cap a les formacions, tenint present les necessitats i realitats dels sectors productius i, els interessos i motivacions dels joves.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article