Implicant-nos en els projectes socials del nostre país


Les empreses del nostre entorn, normalment es creen per oferir productes o serveis que pensen que són necessaris per a la societat i, a partir de la seva venda, obtenir guanys econòmics per a l’empresa, per als propietaris o accionistes, i per poder pagar un sou a totes les seves persones treballadores que les permeti viure (anava a dir dignament, però en molts casos no és així).

En la tradició anglosaxona, però, la responsabilitat social empresarial està molt desenvolupada i les empreses donen un pas més endavant. Les empreses han entès que, com a agents importants en el desenvolupament a través de l’economia, en la societat en què estan inserides hi ha altres factors determinants que permeten el desenvolupament de la societat i no tan sols els econòmics. La societat en la qual estan inserides està composta per comunitats de persones que són els veritables actors primaris. I aquests actors i comunitats s’han de desenvolupar des del respecte, des de la justícia, des de la inclusió, des de la dignitat, des de la cultura, des de la igualtat d’oportunitats, des de la cohesió... Tots aquests elements i molts d’altres (que veiem en els informes dels índexs de desenvolupament en l’àmbit mundial) són els que determinen si una societat està més o menys desenvolupada.

Per aquest motiu les empreses van entenent que, més enllà de la venda de productes i serveis, també tenen una coresponsabilitat en la construcció del seu entorn més proper en què estan inserides i ho canalitzen a través dels seus projectes de responsabilitat social corporativa o empresarial.

Aquest concepte, i aquesta visió empresarial tan arrelada en el món anglosaxó, de mica en mica es va introduint en el nostre entorn català més immediat. És un procés lent, però es va obrint camí. I, una de les coses que crida l'atenció és que les empreses dinàmiques amb molts professionals i talent jove, ho entenen amb més facilitat que les grans corporacions.

El fet és que des de les organitzacions sense afany de lucre —l’anomenat tercer sector— tenim un gran repte al davant perquè avui dia ja no es tracta d’aconseguir fons privats per a desenvolupar els nostres projectes socials (que també), sinó que hem d’explicar al món empresarial que els projectes els hem de construir junts, ens hem d’implicar conjuntament perquè tots hi tenim una coresponsabilitat. Evidentment, nosaltres tenim els nostres agents d’atenció directa més immediata perquè tenim persones professionals i voluntàries preparades i motivades per a donar una resposta de qualitat en l’acompanyament a les persones més vulnerables, però el món empresarial es pot implicar de manera directa o indirecta en donar suport a projectes concrets, on pot aportar idees, persones, saviesa, diners, qualitat i transparència per a dur a bon port els projectes socials.

I això, sense suprimir la responsabilitat de les administracions públiques, que són les que han de garantir el servei públic a tota la ciutadania i aquesta responsabilitat s’ha de traduir, tant en uns pressupostos públics adients i suficients que, per cert, menystenen de manera sistemàtica la feina que estem realitzant i que han de garantir elles, com en la qualitat i la transparència exigible a qualsevol organització.
Les tres potes (administracions públiques, empreses privades i entitats socials del tercer sector) ens necessitem mútuament i som imprescindibles per a desenvolupar-nos com a societat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article