Carta a la directora de la DGAIA


Benvolguda,

Ens dirigim a la seva institució per traslladar-los la nostra més enèrgica protesta per la situació que avui dia, a causa de la pandèmia de la Covid-19, es viu en els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), especialment en aquells concertats amb entitats privades.

En la nostra condició de sindicat amb implantació en el sector, hem de fer-los saber que s’han iniciat diverses denúncies a la Inspecció de Treball pels greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, i de les quals considerem que la inacció de la DGAIA és una de les principals causes.

Manquen actualitzacions de les avaluacions de riscos i de les planificacions de l’activitat preventiva, no només en la consideració dels riscos per contagi biològic que suposa la Covid-19, sinó també en l’avaluació de l’impacte dels riscos psicosocials de les mesures que en molts casos s’estan adoptant per la plantilla: jornades prolongades, torns de 12 hores o més o, fins i tot, confinaments parcials o totals del personal laboral en els centres com a mesures de contenció i aïllament, que xoquen frontalment amb el dret al descans i la conciliació laboral i familiar de les professionals del sector.

Com a titular del servei d’atenció a aquests infants i adolescents, els reclamem que s’adoptin les següents mesures amb caràcter immediat. Primer, exigir a totes les entitats que gestionen CRAE que realitzin actualitzacions de les avaluacions de riscos i de les planificacions de l’activitat preventiva pels factors de risc biològics i psicosocials que es deriven de la Covid-19 i l’estat d’alarma.

Segon, elaborar un protocol comú d’actuació en cas de confirmar-se contagis per Covid-19, tant en personal laboral com en infants o adolescents del centre, o per aquell personal que estigui en quarantena preventiva per exposició a casos confirmats o simptomàtics de la Covid-19.

Aquest protocol haurà de contemplar, almenys: controls ràpids periòdics en els centres per diagnosticar positius de la Covid-19, especialment en menors d’edat per ser vectors asimptomàtics; mesures d’aïllament en casos positius i de quarantena; reforços de les plantilles amb professionals per cobrir baixes laborals; i establiment de jornades màximes de 12 hores respectant descans setmanal mínim previst a l’Estatut dels Treballadors.

Tercer, acompanyar aquest protocol d’una partida pressupostària de la Generalitat extraordinària per fer front a les mesures i garantir l’efectivitat i qualitat del servei als CRAE i, alhora, les mesures mínimes de seguretat i salut per al personal laboral. I, quart, establiment d’una mesa sindical amb tots els sindicats amb implantació al sector, atesa la urgència i gravetat de la situació.

A la Confederació Nacional del Treball considerem que aquestes mesures són les mínimes indispensables per fer front a la situació d’emergència que es viu als CRAE i altres centres similars com els CREI, etc. Restem a la seva disposició per a atendre dubtes o qualsevol altra qüestió relacionada.

Esperant la seva resposta, rebin una salutació cordial.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article