El treball de recerca en temps de confinament


Passats dos mesos de confinament, molts centres educatius han elaborat calendaris i planificat tasques per tal de recuperar al màxim possible el programa del tercer trimestre. Escoles i instituts d'arreu del territori han hagut de reorganitzar continguts i treballs per adaptar-se a la nova situació. Amb el setembre com a data mínima per la tornada a classe, l'entorn digital ha esdevingut una part predominant del curs, en convertir-se en l'eina per mantenir la comunicació entre els docents i la major part dels alumnes.

Tot i aquestes noves mesures, diverses activitats han quedat suspeses a causa de la impossibilitat de mantenir-les en les condicions actuals. Els canvis més evidents són la síntesi o la supressió d'apartats del temari i la cancel·lació de la majoria d'exàmens. No obstant això, també n'hi ha d'altres, com la decisió presa per alguns equips directius d'anul·lar els treballs de síntesi i projectes de recerca realitzats durant el tercer trimestre als diferents cursos d'ESO. El constant treball en equip i la important part pràctica que comporten moltes d'aquestes feines queda impracticable en temps de confinament. Tanmateix, una qüestió resta sense resposta: què passarà amb el treball de recerca de Batxillerat?

El treball de recerca constitueix un dels punts clau del Batxillerat, ja que representa un 10% de la seva nota total. Durant diversos mesos, els alumnes condueixen una investigació sota la supervisió d'un docent, amb la consulta de diverses fonts d'informació com a requisit. Sovint, la defensa de la tesi del treball exigeix una recerca pràctica, que varia segons l'àmbit escollit. Aquesta tasca es presenta en forma d'entrevistes, visites a arxius o experimentació en laboratoris, entre d'altres. En alguns casos, sobretot en els treballs enfocats en la ciència, la pràctica és l'element central d'estudi.

Encara que les entrevistes i l'obtenció d'informació d'arxius puguin efectuar-se digitalment, l'experimentació necessita materials i espais específics, a més de l'assessorament de professionals i el compliment de mesures de seguretat. Això provoca que aquestes activitats es realitzin en els centres educatius, ja que tots aquests requisits no poden respectar-se, per norma general, en els domicilis dels alumnes, doncs no estan adequats per dur a terme experiments de caràcter científic. El confinament suposa als alumnes una completa falta de possibilitats per complir amb aquest apartat del treball.

Aquest és un dels motius pels quals caldria considerar un reajustament del calendari del treball de recerca. En bona part dels centres, els alumnes elaboren un percentatge important del projecte durant l'estiu, incloent-hi visites als instituts per fer ús dels seus equipaments. Molts d'ells han de presentar la seva recerca durant el primer trimestre del curs següent. Amb el volum de contingut que haurà de reincorporar-se al currículum del curs vinent, no és viable que gairebé tota la producció del treball recaigui en els primers mesos.

A banda d'aquest inconvenient, el confinament també amplia la bretxa digital. Si la família està teletreballant des de casa, l'estudiant pot no tenir a la seva disposició cap ordinador amb el qual redactar la memòria demanada pel treball de recerca, encara que no li calgui cap investigació pràctica. Amb la pandèmia, les biblioteques s'han vist obligades a aturar el seu servei d'aules d'estudi, on posaven a disposició dels joves ordinadors en què podien treballar. Alguns alumnes poden trobar-se completament desemparats, sense recursos que els permetin complir amb els terminis d'entrega establerts.

Altrament, les famílies poden estar patint una situació de dol. Així com l'avaluació del tercer trimestre s'ha flexibilitzat per intentar facilitar el tancament del curs als infants i adolescents, caldria que el Departament d'Educació emetés unes directrius perquè els centres poguessin gestionar correctament la realització del treball de recerca. El pes que té en la nota final del Batxillerat provoca que no sigui viable la seva cancel·lació, contràriament als projectes d'ESO. No obstant això, sí que és possible un endarreriment de la data de presentació per garantir que els alumnes disposin del temps que necessiten per desenvolupar els seus treballs. L'entrega dels treballs de síntesi és ara irrealitzable, ja que es produeix en els darrers mesos de curs. La dels treballs de Batxillerat, però, es manté vigent.

La “nova normalitat” que entrarà en vigor els mesos vinents comportarà canvis importants en el paradigma educatiu. La recuperació del temari haurà d'efectuar-se en un entorn que encara està per concretar. El primer trimestre estarà marcat per la manca d'estabilitat que generarà el compliment de les mesures de seguretat. En aquestes condicions, ni els docents ni els alumnes podran dedicar l'atenció necessària al treball de recerca. Per tal d'assegurar la igualtat d'oportunitats per redactar un bon treball, és indispensable una regulació del calendari d'elaboració i entrega, supervisada i aplicada pel Departament d'Educació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Javi Barcelona
1.

Maleït treball de recerca, nosaltres som els únics que fem aquesta xorrada.

  • 0
  • 0

Comenta aquest article