El pedagog o la pedagoga al CRAE


He estat 14 anys treballant a un CRAE, soc pedagoga i des de la meva experiència en qualitat d’educadora i, per tant, fent intervenció directa, passant per la sotsdirecció i la direcció del CRAE (amb les seves funcions específiques), sempre he trobat a faltar la figura del pedagog/a o psicopedagog/a. Un CRAE és una comunitat educativa, on un gran nombre d’infants i adolescents conviuen 24 hores al dia, 365 dies a l’any. La ràtio de personal que la cartera de serveis té per atendre a aquests infants i adolescents no té en compte la complexitat dels perfils d’aquests i, per tant, l’atenció individualitzada que l’equip educatiu pot oferir és insuficient per la necessitat que aquests infants i adolescents requereixen. Igualment els itineraris vitals d’aquests infants i adolescents són molt diversos i requereixen una atenció i acompanyament individualitzat que no sempre s’adapta a la cronologia de la seva edat.

Atendre a infants i adolescents residents en CRAE, parlar de la seva intervenció educativa, i de la seva educació integral és tenir en compte el bagatge amb el qual aquests infants i adolescents arriben, tenir en compte un llarg procés d’adaptació amb més canvis i més noves situacions.

Aquest perfil d’infants i adolescents tenen necessitats en gairebé tots els àmbits de la seva vida: personal, formatiu, social, familiar i assistencial. Però a aquestes necessitats se li sumen també altres mancances i altres retards provocats per les situacions de negligència i abandó que han haver patit per part de la seva família o de les persones que havien de tenir cura d’ells.

Aquestes mancances provoquen que la intervenció educativa amb aquests infants i adolescents hagi de ser molt acurada, ja que són molts els àmbits que es complementen i una mancança en un àmbit pot fer no deixar desenvolupar-se als altres.

Parlem d’infants i adolescents que han viscut situacions de maltractament, abandonament, negligència, abusos, violència i a qui en un tres i no res els hi ha canviat la vida. Aquestes situacions els porten a tenir sentiments diversos i confusos exterioritzats de maneres molt diverses com pot ser depressió, ansietat, tristesa, manca d’habilitats socials, ira, por, ràbia, inseguretat, retard en el desenvolupament maduratiu, baixa autoestima, etc. Molts d’aquests infants i adolescents presenten trastorn del vincle, d'altres presenten trastorn dissociatiu, trastorn límit de personalitat, trastorn negativista-desafiant, etc.

Tenir integrada la figura del pedagog/a o psicopedagog/a dins de l’equip d’intervenció sempre ho he considerat necessari per un seguit de motius: disposar d’un professional que pugui donar el suport necessari a la intervenció educativa dels tutors referents dels infants i adolescents, ja sigui en format individual (tutories) com en format grupal (reunions de l’equip educatiu); poder oferir assessorament a la comunitat educativa del CRAE, per tal d’intervenir i avaluar segons el Projecte Educatiu de Centre; intervenir amb els infants i adolescents per formar i potenciar certes actituds i aptituds; intervenir de manera grupal davant els conflictes relacionals que hi puguin sorgir, per ajudar a forjar les seves relacions; dissenyar els itineraris acadèmics adequats a l’estat emocional i relacional de l’infant i adolescent, tenint sempre present la seva situació i període d’adaptació; i un professional que estigui coordinat amb els EAP referents per tal de confeccionar una inserció en el món acadèmic amb garanties.

La figura del pedagog/a o psicopedagog/a en l’àmbit del CRAE ha de tenir un rol diferenciat, com s’argumenta en el Compendi 1 elaborat pel Col·legi de Pedagogs, com el té la figura del director/a. Amb unes funcions específiques, que es complementin al del conjunt de professionals que de forma interdisciplinària integren un CRAE. I que també es complementin amb els professionals que participen del procés educatiu de l’infant i adolescent: departament d’orientació d’escoles, instituts de secundària i recursos educatius i formatius, EAP, EAIA, etc.

Cal fer valdre la pedagogia donant veu i acció a un professional que dins d’una comunitat educativa com la que conforma un espai de CRAE pugui atendre la pràctica educativa de manera específica, mitjançant accions per prevenir noves situacions de risc social, pugui assessorar i avaluar models d’actuació i defensar els itineraris individuals de cada infant i adolescent segons el seu procés de desenvolupament i la seva situació personal.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article