El paper de les infermeres a la Unitat de Semicrítics de Vall d'Hebron


A l'Hospital Universitari Vall d'Hebron acabem de posar en marxa la nova Unitat de Semicrítics. Es tracta d'una unitat que disposa de 24 llits per atendre pacients polivalents, és a dir, pacients amb processos aguts o aguditzacions de processos crònics potencialment recuperables.

Un dels objectius d'aquesta unitat és proporcionar atenció als pacients que per les seves necessitats assistencials no poden ser atesos a les unitats d'hospitalització o d'urgències però que no estan prou greus per a ingressar a l'UCI. En la mateixa línia, la unitat proporciona un flux adequat als pacients d'UCI que no requereixen teràpia activa de suport vital. A més, es tracta d'una unitat multidisciplinària on també s'atenen els pacients semicrítics dels Serveis de l'Aparell Digestiu i de Pneumologia.

En aquest article m'agradaria posar en valor les competències i funcions de la Infermeria en aquesta unitat, en la qual les infermeres tenim un paper fonamental, ja que hem de garantir les cures d'alta complexitat. En primer lloc, és una tasca d'Infermeria la de crear un entorn de seguretat per prevenir esdeveniments adversos donant una resposta urgent a les possibles complicacions, ja que els pacients semicrítics sovint poden esdevenir pacients crítics. És per això que la Infermeria ha de tenir uns coneixements de cures d'infermeria d'alta complexitat i una visió global amb una capacitat resolutiva i presa de decisions.

Infermeria també ha de practicar la vigilància intensiva i continuada de tots els paràmetres hemodinàmics i de monitorització no invasiva i ha de tenir els coneixements de fisiologia i fisiopatia de tots els sistemes, els coneixements dels indicadors de qualitat i seguretat i coneixements de la normativa vigent de prevenció i control d'infeccions. També és tasca d'Infermeria la realització de proves diagnòstiques, fer procediments de suport respiratori i hemodinàmica, administrar tractaments farmacològics, aconseguir el millor estat nutricional possible de cada pacient, identificar el grau de dolor, valorar el risc de caigudes i de nafres, preparar l'alta del pacient a les unitats d'hospitalització, elaborar l'informe de continuïtat que afavoreixi la continuïtat en el seguiment per part dels diferents nivells assistencials...

Pel que fa a la vessant més psicoemocional, els professionals d'infermeria cal que siguin proactius en la detecció de situacions de claudicació emocional del propi pacient o del seu entorn familiar. És molt important el treball en equip, l'empatia, l'actitud d'ajudar i el tracte amable com a eina per establir una relació terapèutica i d'acompanyament, mentre que al mateix temps és imprescindible preservar la intimitat i la confidencialitat. La recerca i l'aprenentatge continuat són eines que ajuden a Infermeria a millorar en tots els procediments terapèutics.

Per últim, voldria destacar que els tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) són uns professionals més de l'equip multidisciplinari que complementen les funcions de les infermeres de Semicrítics. Sota la supervisió d'infermeria, s'encarreguen de realitzar cures bàsiques de salut als pacients, col·laborant en l'atenció i observació del pacient i en aquelles activitats en les quals Infermeria precisa ajuda.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article