Sobre el paper de la infermeria en els trasplantaments


Si hi ha clars exemples de treball multidisciplinari en l'àmbit hospitalari i extrahospitalari, aquests són la donació i el trasplantament. En aquest complex sistema, la participació d'infermeria és ben diversa, tant des de l'inici del procés a les unitats diagnòstiques i àrees assistencials com a les unitats de crítics i d'hospitalització. Els equips quirúrgics de trasplantament estan dissenyats per atendre les diferents necessitats en cures infermeres a l'acte operatori. Es tracta de professionals que poden ser requerits en qualsevol moment del dia o de la nit. Quan s'activa el procés, presten els seus coneixements i habilitats durant la fase quirúrgica, preoperatori, transoperatori i postoperatori immediat, en intervencions que sovint superen les 12 hores. La seva missió consisteix a integrar i optimitzar les cures infermeres amb les màximes garanties de qualitat, seguretat i eficiència, per tal d'assolir un alt nivell de protecció de la salut del pacient durant l'implant d'òrgans.

La configuració d'aquests equips pot variar segons l'estructura del centre sanitari però, generalment, estan formats per infermers coordinadors, anestèsia, quirúrgics, perfusionistes, auxiliars d'infermeria i zeladors. Aquests diferents rols atenen a diversos requeriments durant un procés altament complex. Els infermers quirúrgics i perfusionistes sovint es desplacen junt amb l'equip mèdic per afrontar l'extracció d'òrgans a hospitals externs, on hauran d'establir ràpidament sinergies amb altres companys de professió que no coneixen i en un espai diferent de l'habitual. Tot això fa que ens hàgim de coordinar de manera simultània i flexible en diferents àmbits i estar pendent de la seqüència dels equips extractors. El 2019 vàrem registrar més de 140 sortides a altres centres.

La nostra activitat interactua molt amb tots els serveis de l'hospital. Per aquest motiu, és imprescindible la negociació i el consens entre professionals. A més, el factor “temps” sempre és crític. L'equip extractor sol disposar d'una hora per arribar a l'hospital i trenta minuts per preparar el material, les solucions de preservació d'òrgans i els contenidors isotèrmics adients. El temps de convocatòria sol ser inferior a dues o tres hores per acudir al nostre centre i endegar la preparació de quiròfan per l'implant i al propi receptor. En aquest sentit, la figura del coordinador infermer de trasplantament és la primera que es posa en marxa. Planifica i organitza les tasques d'infermeria i la logística, coordinant els diferents professionals que incideixen en l'acte quirúrgic des que rep l'alerta del cirurgià.

D'altra banda, una línia de treball no menys important és l'aportació dels infermers gestors de casos, essencial tant en la fase d'espera com un cop realitzat el trasplantament. Són els responsables del pla de cures i de la distribució òptima dels recursos assistencials, coordinant el treball amb altres professionals (infermers d'Atenció Primària, Fisioteràpia, Treball social, Farmàcia) i, en definitiva, establint l'atenció integral del pacient com a ésser bio-psico-social, tenint en compte també a la família, que juga sempre un paper destacat en el procés terapèutic. Cal fer esment al paper d'infermeria que participa en els programes del Cuidador Expert relacionat amb el pacient crònic i el trasplantament com a estratègia per potenciar l'autoresponsabilitat del cuidador i una eina per fomentar l'autocura.

L'enfocament multidisciplinari, la gestió per processos i la humanització de les cures infermeres són eines clau per dur a terme un repte d'aquestes dimensions. Tot aquest “repte” no seria possible sense l'altruisme i generositat dels donants i les seves famílies. Finalment, cal destacar la feina de tots aquells professionals sovint no visibles que propicien que podem concentrar el nostre esforç estrictament en les nostres funcions. Sense ells tampoc es podria dura a terme aquest procés; estem parlant dels serveis de neteja, manteniment, electromedicina i hostaleria, entre d'altres.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article