Les demandes del Col·legi de Treball Social al futur Govern


El treball social està present en totes les branques del sistema: serveis socials, infància, dependència, salut, justícia, habitatge, etc. És per això que, des del TSCAT, tenim la responsabilitat de traslladar al nou govern que entri a la Generalitat de Catalunya tota l'expertesa acumulada en aquests àmbits i reivindicar aquelles polítiques que creiem que poden donar resposta als reptes que té al davant el nostre sistema d'atenció social.

Aquest, arrossega tot un seguit de problemàtiques i mancances que s'han fet més evidents amb els efectes de la Covid-19. Hem de fer sentir la veu de les treballadores socials i intentar influir, d'aquesta manera, en les polítiques socials que marcaran els anys vinents en el conjunt de la nostra societat.

Fruit d'una tasca de les comissions de treball del Col·legi, fem l'exercici de llistar algunes de les propostes que considerem necessàries per a millorar i enfortir el nostre sistema i poder garantir, així, drets socials:

  • Apostar per polítiques (econòmiques, d'ocupació i d'habitatge, especialment) que garanteixin que les ciutadanes i ciutadans no vegin amenaçats els seus drets. Els ajuts o garanties d'ingressos no poden suplantar aquestes polítiques de benestar. Hem de superar l'assistencialisme i garantir, realment, els drets socials.
  • Ampliar l'actual Llei de la Renda Garantida de Ciutadania: ha de ser menys restrictiva i més garantista per poder cobrir realment totes les situacions de vulnerabilitat que es generaran i que, en molts casos, agreujaran la crisi provocada per la pandèmia. Garantir que els protocols de coordinació siguin efectius perquè totes les persones del territori català tinguin garantit l'accés a la prestació, així com garantir una bona articulació amb l'Ingrés Mínim Vital.
  • Demanem un model d'atenció a la gent gran que garanteixi realment els seus drets. Per això volem residències 100% públiques, més control i supervisió de la Generalitat en tots els equipaments que presten aquest tipus de servei orientat a aquesta darrera etapa vida, suficients places de centres de dia i del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), entre d'altres.
  • Considerem que el treball social ha de tenir més presència en sistemes on actualment no hi és o no té presència suficient, per exemple a les oficines d'habitatge, en els Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), a justícia, en els serveis d'atenció al col·lectiu LGTBI, entre d'altres. La mirada social és necessària en tots els àmbits.
  • En l'àmbit de l'habitatge, exigim una legislació i normativa ajustada a la realitat socioeconòmica. És necessari legislar per facilitar una oferta esglaonada de mercat de lloguer, emergència social, mercat accessible i mercat lliure, entre d'altres. També s'ha de garantir l'accés als subministraments bàsics, potenciar el lloguer social, ampliar parc públic d'habitatges i oferir un seguiment de qualitat.
  • Facilitar a la població migrada sense papers la possibilitat d'accedir a ajudes, suports i serveis socials. Cal posar recursos per descol·lapsar els sistemes d'ajuda i eliminar les barreres jurídiques-administratives que dificulten la feina i la intervenció de les professionals i que no permeten donar respostes dignes.

Amb tot, considerem que aquestes són algunes de les demandes que han de ser prioritàries en la taula del nou Govern de la Generalitat de Catalunya. Des del TSCAT demanem la màxima predisposició del Departament i de tots els agents implicats per treballar en aquesta línia i garantir una millor atenció a les necessitats canviants de la ciutadania que ens anem trobant i que és necessari donar-hi resposta.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article