Una mirada propera a les persones


Des del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya m'han proposat de presentar una candidatura al procés per a la renovació del càrrec de Síndic/Síndica de Greuges de Barcelona per al període 2021-2026. I jo hi he acceptat perquè crec que és molt el que podem aportar des del món de l'acció social a aquesta institució.

Des de la nostra candidatura, que rep el suport del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, volem actuar com a veu de la ciutadania comuna i de les xarxes i espais de participació social, fent de la Sindicatura l'espai que amalgami la vida de les persones, dels grups, dels barris, etc. Creiem que un perfil com el que presentem, provinent de l'acció social i amb coneixement de les responsabilitats públiques, pot aportar una mirada nova i convertir-se en una oportunitat de reafirmació del contingut democràtic de la institució.

Els professionals de l'acció social, en general, i els educadors i les educadores socials, en particular, exercim un tipus d'acció socioprofessional que es basa en la creació de vincles amb les persones que acompanyem. Som i estem propers a les persones, fet que ens facilita sentir-ne les necessitats de primera mà, sense paternalismes assistencials i sense cap protocol que tradueixi la vida en xifres i en perfils tipus.

Volem posar el nostre gra de sorra en el camí per passar de ser considerats mers consumidors a ser considerats ciutadans i ciutadanes: farem una ciutat per a tothom, sostenible i amable; una ciutat que sigui un espai de convivència on hi habitin persones lliures i en condicions de vida dignes.

Molts us preguntareu: i tot això, per què? Doncs perquè ens sembla important donar una passa endavant des dels nostres col·lectius professionals per posar les persones al capdavant, des de l'acció social com a premissa. I perquè creiem fermament que la Sindicatura s'ha de fer seus els principis, els drets i les llibertats que disposa la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, tenint especial cura de la protecció dels col·lectius i de la ciutadania més vulnerable; del dret general de veïns i veïnes als serveis públics de protecció social, i de fomentar, col·laborar i exigir l'eficàcia dels serveis públics de la ciutat.

A més dels dos punts anteriorment esmentats, per a nosaltres, la Sindicatura ha de posar l'èmfasi de la seva acció en la proacció, superant posicions de representació passiva o reactiva, i ha d'esdevenir un instrument de participació dels veïns i veïnes de la ciutat, alhora que ha de promoure la participació activa de les entitats de la ciutat com a altaveus de la ciutadania més desafavorida.

La Sindicatura ha de tenir un discurs centrat en la construcció dels drets de la ciutadania i del servei a les persones i ha de convertir-se en un dels serveis més propers a la ciutadania capaç de copsar les necessitats i la realitat dels veïns i veïnes de la ciutat.

La Sindicatura ha de ser un organisme modèlic pel que fa a la transparència i al marc legal vigent i ha d'actuar amb total autonomia, lluny de les pressions de les administracions implicades a la ciutat i dels interessos particulars.

La Sindicatura ha d'actuar entenent que la justícia i els drets no s'acaben amb la llei i que hi ha moltes i diverses legitimitats, justes, encarnades en les demandes de les persones, col·lectius i organitzacions socials.

La Sindicatura ha de ser un ens que cooperi amb intensitat amb les organitzacions, entitats, administracions de la ciutat i també amb les sindicatures de la regió metropolitana de Barcelona, principalment, i amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

La Sindicatura ha de ser un ens que col·labori amb l'administració municipal alhora que supervisa l'actuació dels serveis públics que en depenen, especialment totes aquelles actuacions que fan referència als drets i llibertats dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.

Volem construir un espai on tots els actors de la ciutat puguin manifestar-se i els puguem tenir presents. Volem saber amb qui comptem, qui està d'acord amb la nostra visió de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Si voleu, podeu consultar la web que hem creat, amb tota la informació de la candidatura.

Per les persones, l'acció social com a bandera.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article