Per unes ciutats educadores de la pau

L'any 2017 l'ONU va declarar el 16 de maig com el Dia Internacional de la Convivència i la Pau per promoure la tolerància, la solidaritat, el respecte i la pau en l'àmbit mundial. L'aterratge d'aquests valors a les nostres ciutats, pobles i municipis requereix un paper clau dels nostres ajuntaments entorn de la reflexió i posada en pràctica de plans d'acció que contribueixin a l'erradicació de qualsevol mena de violència, així com del compromís col·lectiu per educar per la convivència i la pau en el marc de la gestió de l'àmbit local.

La commemoració d'aquesta data posa de manifest la importància i necessitat de contribuir en la construcció de societats en pau i bona convivència als nostres municipis com a antídot davant qualsevol expressió de violència que deteriori i suposi una amenaça per a la vida i els drets de les persones.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat defineix en 28 articles a mode de compromís la millora de l'espai públic col·lectiu als nostres municipis per a tots els ciutadans i ciutadanes sense distinció de cap mena. També l'Agenda 2030 ens interpel·la a totes a contribuir en la promoció i enfortiment dels territoris i ciutats inclusives i pacífiques.

Les circumstàncies actuals ens empenyen a compartir un full de ruta col·lectiu per liderar plans de reconstrucció socials, econòmics i culturals sòlids. Aquest lideratge passa per la implicació de totes les administracions públiques (estatal, autonòmica i local), seguint per les institucions al servei de la ciutadania, comptant amb les sinergies del teixit associatiu, i implicant i posant al centre a les persones, a la societat civil que constitueix les nostres ciutats i municipis.

Construir entorns segurs, sostenibles i amables que siguin garants de drets de proximitat de les persones ens compromet a cercar instruments que permetin impulsar la formulació, el desenvolupament i implementació de polítiques públiques, així com la necessitat de dotar dels recursos i mitjans necessaris per al seu desenvolupament, orientades a la prevenció i eliminació de qualsevol forma de violència. Cal que aquestes polítiques tinguin coherència amb els principis de desenvolupament sostenible, els drets humans, la igualtat de gènere i la protecció i cura del medi ambient. En definitiva, cal impulsar una governança local centrada en les persones que contribueixi a lluitar efectivament contra les desigualtats actuals.

En l'escenari actual, les sindicatures de greuges locals (sí, a 44 municipis de Catalunya hi ha sindicatura de greuges local) esdevenim institucions clau al servei de la ciutadania en el marc i l'àmbit local. Treballem des de la proximitat i també des d'aquesta proximitat escoltem a les persones per traslladar i ser altaveus de les seves preocupacions, neguits i greuges. Procurem posar al centre a les persones i promovem la defensa dels drets fonamentals i la garantia dels mateixos. Com es destaca en un dels missatges que sovint repetim i ens apliquem des de les sindicatures locals: Pensem globalment, actuem localment.

Però l'escenari actual requereix comptar amb tots els agents possibles que sumen en els processos de diàlegs globals sobre les violències territorials i urbanes, tots aquells que promouen i enforteixen territoris i aposten per l'educació, la participació i la concòrdia, així com la denúncia d'aquelles situacions de discriminació, violència i que posin en risc la convivència en pau als nostres entorns propers.

Apostem doncs per ciutats, pobles i municipis segurs que permeten viure i gaudir en confiança. Apostem per prevenir les desigualtats i per desmuntar rumors, per crear, construir i enfortir les nostres xarxes de convivència i valors, per damunt de qualsevol diferència. I entendre aquestes diferències com a oportunitats que ens enriqueixen col·lectivament i que ajuden a superar col·lectivament les dificultats. Contribuir en la construcció de ciutats educadores de la pau ens compromet a totes.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article