L’estat de la qüestió de les dependències i l’autonomia al llarg de la vida


L'atenció integral situa les cures com a nucli transversal de la promoció i l'enfortiment ja des de la prevenció i la intervenció. En aquesta línia també planeja el Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS- 2021-2024) on es reconstrueix l'acompanyament a les persones, el desenvolupament del llibre blanc de les professions i la revisió de la Cartera de Serveis Socials, on les diferents entitats i col·legis professionals han participat i hi han posades moltes expectatives en el seu desenvolupament real.

També estem en un moment, acabat de sortir del forn, del Pla d'acció del Sistema de Protecció, revisant el desplegament de la llei d'Infància/Adolescència amb un treball participatiu de les institucions en les propostes vers noves vies d'intervenció. Cada cop més anem incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible -ODS- en la defensa dels drets socials, personals i educatius, així com els valors ètics, de drets fonamentals com la igualtat d'oportunitats o la perspectiva de gènere.

L'abordatge interdisciplinari i multidisciplinari de l'observació i l'anàlisi de la temàtica i del context és un dels objectius del IV CSSBE, pretenent ser un espai aglutinador per tractar les diferents situacions de dependència personal, relacional, fruit de models educatius polaritzats i dins de l'àmbit social, des de les diferents mirades disciplinàries de la xarxa bàsica i especialitzada.Parlem de xarxa, però podríem dir xarxa de MALLA perquè cada node connecta als altres nodes, en un tot coordinat cercant consens. Amb les diferents mirades disciplinàries emergiran els enfocaments i metodologies assertives, enfortidores i capacitadores tant dels participants o usuaris com dels professionals de l'àmbit social i les institucions públiques i privades.

La inclusió dels Serveis Especialitzats en el congrés d'enguany, reprèn la idea del II Congrés de Serveis Socials obert i dirigit implícit als serveis Bàsics i Especialitzats de la xarxa, on s'interpel·la als diferents àmbits d'intervenció social i on estem representades les quatre disciplines.

La descentralització del congrés també ha estat una demanda recollida en anteriors edicions del congrés, com ja va passar en el III congrés que es va fer al municipi de l'Hospitalet de Llobregat. És per això que l'organització d'aquest any ha posat en marxa el canvi d'ubicació sortint de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per apropar-lo a altres comarques catalanes. Girona ha estat una opció, tant per l'espai del palau de congressos com per l'accés còmode en tren o altres vies de transport.

El lema del congrés arriba en un context sociosanitari de més d'un any de pandèmia per la Covid-19, que accentua algunes conductes i demandes al sistema de serveis socials bàsics i especialitzats. D'una banda l'augment de demandes de necessitats bàsiques d'accés a l'habitatge, alimentació, precarietat econòmica i pobresa. I aquí, el filòsof Ramón Alcoberro es/ens pregunta què entenem per autonomia si manquen les necessitats bàsiques?

També relacionat amb la temàtica, es detecta situacions greus personals, relacionals i educatives. A les notícies dels mitjans de comunicació es mostra l'empremta que causa la manca de suficients recursos per atendre l'augment dels trastorns d'alimentació, el risc de suïcidi, d'atenció a la salut mental, l'assetjament escolar i la gravetat dels esdeveniments, la violència de gènere i la violència vicaria, els conflictes de relació i visites amb fills de pares separats, la feminització de les cures, els tractes inadequats a la gent gran, el mal ús i les addiccions a les pantalles, entre altres conseqüències que encara poden estar per descobrir...
Altres demandes genèriques són les d'informació davant la incertesa, però sobretot la demanda implícita de sentir-nos acompanyats per gestionar el no saber i poder-nos preparar per a les noves vivències sense sobreprotecció i sobrepreocupació poc sana.

En l'acte del PreCongrés al 2019 ja es reivindicava des dels quatre col·legis professionals un augment de recursos per atendre la prevenció i superar l'assistencialisme i la intervenció d'urgència de l'alta demanda i complexitat de l'atenció social. L'estat de la qüestió actual i després de la crisi sanitària per la pandèmia, requereix innovació, adaptació i flexibilització de les atencions, algunes tan burocratitzades. En definitiva, com potenciar, tenir cura i reforçar els serveis elementals (de recursos humans, econòmics i tecnològics) per a no quedar atrapats en una baixa autonomia del sistema.

En situacions molt complexes, com inestable també és la complexitat, és important disposar, com a professionals i institucions, d'aquests espais del Congrés per interrogar-nos, debatre, revisar i construir accions diferents.

El compromís de la IV edició del congrés és l'observació, l'anàlisi de les situacions que generen dependència i desigualtats, i l'acompanyament dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats en l'atenció integral des de la prevenció, el respecte dels drets fonamentals i el foment de l'autonomia personal i comunitària.
L'autonomia és la finalitat del logotipus del lema, representat metafòricament a través del trencament de cadenes, l'alliberament de les dependències. L'alliberament de les situacions o de les relacions lligades que ens limiten.
Com diria Alcoberro, R. (2019), "l'autonomia és la capacitat de jugar amb les heteronomies, amb les diversitats i les diferències".
L'autonomia així plantejada, en un procés d'entesa i aprenentatge que ha de contemplar també la cura.

Moltes i molts de nosaltres tenim ganes de trobar-nos ja sigui en presència al Palau de Congressos de Girona com per streaming, per debatre, aprendre i intercanviar saber i pràctica entorn del lema i l'anàlisi contextualitzat.

A la web del congrés disposeu de tota la informació de la programació del congrés (conferenciants, ponents multidisciplinaris, comunicacions innovadores, activitats lúdic-socials...), de l'enllaç per poder-vos INSCRIURE, dels comitès i les seves entrevistes sobre el congrés, i de la informació actualitzada que pugueu necessitar sobre el IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

*Els quatre Col·legis Professionals de Pedagogia, Educació Social, Psicologia i Treball Social, coorganitzem el IV Congrés de SSBE, com les 4 Ales Delta del logotipus del congrés, amb un esperit de rigor, complicitat i construcció compartida en els comitès científic, organitzador, assessor i institucional.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article