Autoconeixement: Un oblidat del projecte professional?

Està clar que cercar feina per primera vegada és una tasca que requereix dedicació, esforç, temps i, sobretot, un mètode. Ara bé, en qualsevol moment de la nostra trajectòria professional (promoció professional, atur, canvi d'àmbit laboral, etc.) poden haver-hi canvis. És en tots aquests moments quan es recomana que es desenvolupi un projecte professional. I què és un projecte professional? És un conjunt d'actuacions a través de les quals es porta a terme una anàlisi exhaustiva d'una mateixa per tal de recollir informació sobre el bagatge personal, aptitudinal i competencial.

La finalitat d'obtenir aquestes dades, tant objectives com subjectives, és conèixer el perfil personal d'una mateixa i, a més a més, reflexionar sobre els objectius professionals que es pretenen assolir. D'aquesta manera, es pot reconduir la situació per aconseguir el lloc de treball que es desitja (Casas, 2018). Per tant, un projecte professional serveix per elaborar un pla d'acció que facilita la concreció i definició d'uns objectius professionals SMART, realistes i adaptats al mercat de treball. A partir d'aquí, es pot dibuixar el camí a seguir per assolir l'estratègia marcada. Fins i tot, permet concentrar recursos i tenir present els condicionants específics que es requereixen per accedir al lloc de treball (Fuentes, 2009). Però... quins són els passos a seguir per elaborar-ne un?

  1. En primer lloc, reflexionar sobre el passat. És a dir, es tracta d'observar-se des de fora i contemplar les experiències viscudes. De manera que és essencial fer una revisió crítica i rellegir tot allò que es porta en la 'motxilla', la qual influeix en el present.
  2. En segon lloc, dur a terme una reflexió del “jo actual”, tot fent una anàlisi sobre les activitats, plantejaments i circumstàncies que s'estan vivint en el present. En aquest cas, el fet de reconstruir la situació actual ens dóna les claus per al futur.
  3. En tercer lloc, fer una síntesi objectiva del “jo actual” per encarar i planificar adequadament els reptes del futur.
  4. En quart lloc, prendre una decisió i marcar un itinerari a seguir, delimitat en el temps, per assolir els objectius. En aquest punt és molt important la implicació, el compromís i la gestió del temps.

Tal com es pot veure, per determinar efectivament un objectiu professional és necessari dedicar part del procés a reflexionar i a fer-se preguntes com: Allò què vaig fer en el passat em va servir? Què hauria de millorar? Com sóc? Què sé fer? Què voldria fer en un futur? Què puc fer? Quan ho faré? (Casas, 2018). Doncs bé, quan es parla d'autoconeixement no es fa exclusiva referència als coneixements i al bagatge professional, sinó que també es valoren les competències, les aptituds, els trets de personalitat, els interessos, les destreses, les motivacions envers el treball, etc. És per aquest motiu que és imprescindible fer exercicis d'autoconeixement, amb la finalitat d'adonar-se d'allò que realment s'adequa als interessos, fortaleses i debilitats de cadascú. De fet, es parla que l'avaluació ajuda a reconèixer els punts forts i febles d'una mateixa, ja que —sens dubte— no tothom és bo en tot (Fundació Jaume Bofill, 2015).

No obstant això, també és cert que, en moltes ocasions, un pensa que és poc competent executant una tasca quan no és així realment —o a la inversa—. Per fer front a aquestes situacions, seria favorable contrastar les respostes dels exercicis d'autoconeixement amb una persona propera i honesta, i que aquesta donés un feedback. Tal com diu Sanmartí (2007), per plantejar i aconseguir millores és determinant avaluar i reflexionar juntament amb altres persones. A més a més, l'avaluació impulsa el canvi, atès que permet “la presa de consciència d'uns fets i l'anàlisi de les possibles causes i solucions” (Sanmartí, 2007, p. 128). En efecte, aquest procés d'avaluació ajuda a prendre decisions, enfocades tant en la millora com en la superació de les limitacions detectades.

Tu també, defineix el teu projecte professional amb possibilitats d'èxit!

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article