Infermera de pràctica avançada: gran impacte en els resultats de salut

Darrerament estem sentint molt el concepte d'infermera de pràctica avançada, que veiem descrit amb l'acrònim d'IPA. Què és una infermera de pràctica avançada? És una infermera especialitzada que ofereix una atenció directa al pacient, exercint un rol avançat en la pràctica infermera. Dins dels dominis de les seves competències es troba la pràctica clínica basada en evidència científica, la recerca, el lideratge professional, l'educació i l'atenció integral en la planificació de les cures expertes, per això la seva titulació acadèmica és de màster i alguna d'elles té un doctorat.

És important conèixer que ja existeix una àmplia literatura científica nacional i internacional que avala l'impacte de les IPA en els resultats de salut dels pacients i els beneficis per al sistema sanitari. En altres països com els Estats Units, Regne Unit o el Canadà ja fa anys que tenen implementat i desenvolupat aquest nou rol professional.

A què ens referim quan diem resultats en salut del pacient? Entenen per indicadors de resultats en salut els que mesuren el nivell d'èxit assolit en el pacient dins del seu procés d'atenció. Ens referim a indicadors relacionats amb la qualitat de vida, prevenció de complicacions, prevenció de reingressos hospitalaris, morbiditat i mortalitat, entre els més importants.

Aquest nou rol professional ha sorgit d'un requeriment del propi sistema, especialment per abordar necessitats d'atenció a la població. És evident que s'estan generant grans canvis sociodemogràfics en la piràmide poblacional i patrons epidemiològics: envelliment, cronicitat, dependència, comorbiditats, fragilitat... Aquest conjunt de modificacions requereix noves mirades en la prestació sanitària i, en aquest sentit, una transformació en el model d'atenció.

Per posar un exemple, la infermera experta en diabetis proporciona al pacient i a la seva família tots els coneixements i habilitats necessàries perquè pugui autoresponsabilitzar-se en relació amb el control de la seva malaltia i preveure complicacions. En aquest sentit, posa a la seva disposició tota la tecnologia i dispositius adequats, controla els signes i símptomes, segons els protocols establerts pot realitzar i planificar canvis en les pautes d'insulina i deriva a altres especialitats si ho considera necessari.

La necessitat del sistema sanitari, cada vegada més, requereix habilitats per manegar poblacions de pacients molt complexos, on la planificació i continuïtat de les cures adquireixen una importància fonamental entre els serveis territorials hospital-atenció primària.

En aquest sentit, el model d'atenció que estem desplegant a l'Hospital Universitari Vall Hebron és un model integral, on la prestació de cures infermeres té un paper molt rellevant en tot el procés assistencial. Un model organitzatiu basat en el coneixement i la intensitat de cures; on l'especialització i l'impuls de nous rols professionals com és la implementació i desenvolupament de les IPA ocupa una línia prioritzada dins del Pla estratègic Vall Hebron.

Ja hem identificat i avaluat a més de 100 infermeres que en aquests moments estan realitzant aquest rol avançat en el seu àmbit d'actuació. En ser un hospital terciari molt especialitzat, les IPA estan presents en quasi totes les àrees de coneixement, que són la clau de volta del nou model organitzatiu de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Ara estem treballant per establir els protocols operatius estandarditzats per a cada lloc de treball, on recollirem els indicadors que ens mesuraran l'impacte de millora en els resultats de salut.

I per últim volem oferir un pla de desenvolupament individualitzat per a cada IPA, amb la intenció que puguin desplegar tot el seu potencial i creixement professional, especialment en competències investigadores, de lideratge, i d'innovació en el seu camp d'expertesa professional. Tenim el convenciment que tot plegat aportarà un gran benefici per als pacients, per al sistema sanitari i per a la comunitat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article