Un petit, gran, pas endavant


El passat 4 maig vàrem signar, com a patronal representativa del tercer sector social, a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, amb Comissions Obreres i UGT de Catalunya, un nou acord parcial pel Conveni col·lectiu d’acció social, amb infants, joves, famílies i d’altres col·lectius.

Sens dubte, després d’anys de negociació és un gran moment, ja que afecta milers de treballadores i és un primer pas cap a l’equiparació salarial amb les treballadores de la funció pública dels diferents àmbits d’atenció a les persones, que seria la fita que volem assolir.

Pels qui no el coneixeu aquest conveni impactarà sobre més de 20.000 professionals, que regula el marc de relacions laborals de serveis tan diversos com: els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), els serveis especialitzats d’atenció diürna adreçats a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, els serveis d’atenció a dones i els seus fills que pateixen violència masclista, els serveis d’inserció laboral i millora de l’ocupabilitat de col·lectius en risc d’exclusió, els serveis de mediació i resolució de conflictes comunitaris, interculturals o familiars, els serveis d’atenció a persones sense llar, els serveis d’execució penal, els serveis dirigits a persones refugiades, o els serveis de prevenció de drogodependències i VIH, entre d’altres.

En la majoria dels casos estem parlant de serveis que són de responsabilitat pública i, per tant, aquest acord, com deia, representa un salt qualitatiu per avançar cap a l’escenari d’equiparació de costos entre els serveis concertats i els de gestió directa, incloent-hi les condicions salarials dels professionals. Encara estem lluny, però, i cal seguir reivindicant davant l’administració pública aquesta equiparació.

En resum, aquest acord, en matèria salarial, suposarà un increment mitjà superior al 13% fins a l’any 2024, amb pujades mitjanes de més del 15% en el cicle general (serveis d’atenció diürna) i de més del 8% en el cicle continuat (serveis residencials que funcionen 24 hores, 365 dies/any), amb una clara voluntat d’assimilar les retribucions del conveni català al conveni marc estatal. Aquests increments salarials van acompanyats, també, d’una nova classificació professional, i també d’una previsió d’evolució de costos laborals pels anys 2025 i 2026 amb l’objectiu que els òrgans de contractació puguin preveure en els escandalls de costos dels serveis, ja des d’ara, que per a l’any 2025, i també pel 2026, la massa salarial mitja del conveni incrementarà, com a mínim, el 5% cada any.

Aquesta millora, però, suposarà un esforç econòmic per a moltíssimes entitats socials sense ànim de lucre de tot el país i és per això que instem a totes les administracions públiques, tant autonòmica com municipals, a incorporar els costos salarials que preveu aquest acord parcial en tots els instruments de finançament existents (concerts, gestions delegades, subvencions i licitacions) i reclamem una modificació urgent de la Llei de Contractes del Sector Públic perquè els acords que s’assoleixin a la negociació col·lectiva sectorial puguin ser considerats causa de modificació del preu del contracte de manera automàtica. Creiem que és una anomalia que havent assolit un acord en el marc del conveni col·lectiu, els òrgans de contractació no assumeixin els costos salarials corresponents en els contractes que té en curs. Això vol dir que els serveis entren en un clar desequilibri econòmic molt perjudicial i injust per algunes de les entitats.

Parlava d’un gran acord, sí, i estem molt contentes i celebrem la voluntat i la gran tasca feta per totes les parts. Però només és un punt i a part, i hem de continuar negociant i treballant altres elements d’aquest conveni. I hem de continuar exigint a les administracions, com a serveis públics que són i garants d’aquests, que assumeixin els costos reals que signifiquen aquests serveis, on les despeses de personal representen més del 70% dels costos d’aquests serveis.

Seguim!

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article