Les xarxes de suport mutu, fonts de benestar en la comunitat


Les problemàtiques de salut mental poden afectar les relacions socials, el treball, l’educació i la formació de les persones que hi conviuen i del seu entorn, arribant, en ocasions, a situacions d’exclusió social. A vegades poden generar situacions d’aïllament i desvinculació de la comunitat, i una dificultat per restablir xarxes relacionals, de suport i de participació en entorns comunitaris, tots ells elements molt rellevants en el procés de recuperació de les persones. 

Des de Salut Mental Catalunya trobem fonamental la promoció i el desenvolupament de Grups d’Ajuda Mutua (GAM) com a part imprescindible del projecte d’acció comunitària ‘Activa’t per la salut mental’, que pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental —o risc de tenir-ne— i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

En el context de la situació excepcional viscuda durant els darrers anys de pandèmia, el malestar emocional —de la ciutadania en general i de les persones amb problemes de salut mental previs en particular— s’ha vist molt afectat. Fruit de l’experiència i trajectòria de Salut Mental Catalunya hem pogut constatar com el suport mutu és essencial i els GAM són una eina clau per contribuir al benestar de la comunitat com a part de les xarxes de suport social que cal promoure i reforçar.

Què són els Grups d’Ajuda Mútua (GAM)?

Els GAM es consideren un element clau del model comunitari en salut mental per a la seva prevenció i promoció. Són grups d’iguals autogestionats, sense professional, que es defineixen com espais d’escolta, comprensió i suport mutu i on diverses persones que comparteixen experiències similars es reuneixen per intentar superar o millorar la seva situació, així com per lluitar contra l’estigma i refer o enfortir la xarxa de suport social. Es basen en principis bàsics com el respecte, la inclusió, l’horitzontalitat, la confidencialitat i la voluntarietat. Són espais que fomenten l’empoderament i la recuperació, que són possibles gràcies a la força del propi grup i al fet de donar valor a la pròpia experiència.

Segons l’estudi L’Estat dels Grups d’Ajuda Mútua en Salut Mental a Catalunya (2017), elaborat per la consultoria social Spora en coordinació amb la Federació Salut Mental Catalunya, els beneficis de participar en un GAM són diversos: presa de consciència sobre la situació viscuda, autoestima, acceptació, reducció de l’estigma i l’autoestigma, promoció de l’empoderament i la corresponsabilització respecte al propi procés de cura o autocura.

A més, participar en un GAM permet canviar la percepció d’una mateixa, passant d’un rol passiu a un rol actiu i valorat, que ajuda altres persones a partir de l’experiència pròpia. Els GAM també contribueixen a la promoció del coneixement de la xarxa de serveis de salut mental, així com a la creació d’espais i activitats socials o la implicació en entitats i el foment de l’activisme; a més de promocionar les relacions socioafectives, ampliant la xarxa d’amistats i la creació de xarxes de suport informals en la comunitat.

Els GAM per al benestar emocional

Des del programa de suport mutu de Salut Mental Catalunya impulsem GAM arreu de Catalunya per a persones amb problemes de salut mental, familiars o entorn i també els GAM per al Benestar Emocional, oberts a tota la ciutadania, i amb els quals treballem tant amb les persones, com amb les associacions i professionals de la xarxa de salut mental o d’altres serveis i entitats.

Els GAM per al Benestar Emocional van néixer durant la pandèmia amb la voluntat de donar una resposta necessària per ajudar a pal·liar el malestar emocional de la població que no estava familiaritzada amb problemes de salut mental i que va començar a patir afectacions emocionals i d’altres conseqüències.

La necessitat de posar la persona al centre

La promoció de les xarxes de suport mutu fomenta un canvi de paradigma, passant del model biomèdic al model de recuperació, on es dona veu i protagonisme a la persona i on la professional acompanya el procés de recuperació. A més, són espais totalment horitzontals, aspecte revolucionari i transformador pel canvi, en un món on predominen les relacions verticals i de poder. Malgrat les reticències que pot causar l’absència de la figura professional, els GAM s’han consolidat com un recurs comunitari valuós i una oportunitat de treball conjunt.

Front aquest canvi de mirada, des de Salut Mental Catalunya apostem per treballar d’una altra manera, posant la persona al centre, tenint en compte les seves dimensions personals i socials. Sentir que ens escolten, no ens jutgen, ens acompanyen o estimen són elements importants que es respiren a un GAM. Com a societat necessitem més intercanvi d’amor, més solidaritat, més cooperació, més acompanyament i creure i confiar en les persones i en les seves potencialitats. En definitiva, necessitem més receptes amb afecte i vincles i no tantes receptes amb medicació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article