La violència cap a la infància i l’adolescència és cosa de totes


Ara farà un any de l’aprovació de la Llei Integral de Protecció de la Infància i l’Adolescència enfront de la violència, coneguda com la LOPIVI. Aquesta normativa ens obliga a totes a millorar els nostres protocols d’actuació per prevenir situacions de violència i generar espais segurs per a aquesta infància i adolescència. FEDAIA no vol que la llei quedi en paper mullat, i per això des de fa mesos hem iniciat un procés de formació i acompanyament a les entitats associades perquè aquestes puguin elaborar i aplicar una política de protecció i bon tracte que ens situïn al capdavant de la protecció contra les violències i els abusos cap a la infància.

La idea és que plantegem aquestes pràctiques des del punt de vista preventiu i a més cal que ho fem amb una perspectiva que s’allunyi de la mirada adulta i intenti entendre aquestes violències des del punt de vista d’aquells i aquelles que les pateixen. Perquè la llei no és el destí, sinó només l’inici per construir una resposta adequada a la protecció integral enfront d’aquestes violències. I per això cal implicar totes les agents que interactuen en la vida d’aquesta infància perquè la seva protecció ha de ser cosa de totes.

Queda molt de camí per recórrer perquè aquesta llei sigui un hàbit social, i que tothom tingui clar que la perspectiva d’infància és absolutament necessària per abordar una qüestió que amb les dades a la mà ens hauria d’interpel·lar a totes. Segons les últimes dades aportades pel Ministeri de l’Interior, en els últims anys hi ha hagut un augment dràstic del nombre de menors d’edat que han estat víctimes de cibercriminalitat (de 1.023 casos el 2011 a 2.319 el 2018), de delictes sexuals (de 3.835 el 2008 a 5.382 el 2018) i de violència familiar (de 3.994 el 2008 a 6.532 el 2018). Una situació que segons tots els indicadors va empitjorar arran de la pandèmia. Són xifres inacceptables que no ens poden deixar indiferents i que ens obliguen a actuar de forma urgent.

Des de FEDAIA, i de la mà d’EDUCO, hem començat el trajecte d’acompanyament perquè les nostres entitats puguin definir i implementar una política de protecció i bon tracte a la infància i totes les eines que se’n derivin, disposant d’espais segurs per a erradicar aquestes violències a través de la prevenció, i això vol dir escoltar la infància, l’adolescència i les seves famílies, la detecció i formació de les professionals, i la intervenció.

FEDAIA estem compromeses amb una política de protecció i bon tracte a la infància com un primer pas per interpel·lar la societat. Implicar totes les professionals dels serveis sanitaris, educatius, de lleure, policials i de la justícia és imprescindible perquè la feina no sigui en va. Perquè, en definitiva, estem parlant de drets de la infància amb el benentès que protegir-la i escoltar-la és senzillament atorgar-li el paper social que mereix tenir.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article