El CEESC contra el tancament d'Els Til·lers i Montilivi

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) expressa el seu rebuig més absolut per la decisió del tancament dels centres educatius d'internament Els Til·lers i Montilivi pel que comporta de risc en la continuïtat en els principis de reeducació i reinserció dels adolescents i dels joves que estan complint mesures judicials pròpies de la justícia juvenil, en els diversos centres educatius.
 
És evident que els programes no privatius de llibertat com els de reparació i conciliació amb la víctima o dels de mesures de medi obert, han de prevaldre en la resposta a aquells adolescents i joves que han comès una acció delictiva. Ningú posa en qüestió, doncs, la rellevància de les intervencions que contemplen la reparació de les víctimes i la responsabilització de l'infractor o les que s'executen en el propi entorn i implicant els recursos comunitaris.
 
És clar, en tot cas, que hi han situacions personals i delictives greus que requereixen de les mesures d'internament com a respostes que es desenvolupen en un marc contenidor ric en estímuls educatius i de tractament que permet incidir en l'abordatge dels problemes detectats i en potenciar les capacitats que presenten, sens dubte, tots els adolescents i joves.
 
I en la tasca referida, els centres educatius propis de l'àmbit de la justícia juvenil tenen un paper fonamental i han de comptar amb els recursos adients per garantir la intervenció psico-socio-educativa. En el cas de Catalunya el model de justícia juvenil que s'ha anat configurant en els darrers trenta anys ha donat resultats positius globalment que no poden posar-se en perill, tot i que trobem Comunitats Autònomes que compten amb més del doble de places d'internament que les existents a Catalunya.
 
En contraposició, hem de recordar l'informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant, de juliol de 2011, denunciant: “les situacions de sobreocupació als centres dificulten el compliment del principi bàsic de les mesures judicials de reeducació i reinserció, impedeixen la separació física al centre dels infants i dels joves i entre els penats i els preventius, i comporten una càrrega de treball excessiva per als educadors en l'atenció directa als infants i els joves, especialment per a l'acompliment de les tutories individualitzades”. És evident que el tancament dels dos centres agreujarà la sobreocupació.
 
La disminució de persones internades en els darrers mesos pot obeir no sols a la disminució de l'activitat delictiva juvenil sinó, especialment, a la voluntat per evitar l'internament de diversos casos que ho requereixen objectivament.
 
El tancament dels dos centres dificulta, a més, la proximitat dels nois i les famílies al propi entorn i destrueix llocs de treball. Contribueix a que els joves de més de divuit anys passin directament a complir les mesures imposades als centres penitenciaris, independentment de l'evolució personal o del programa d'intervenció dissenyat i el seu compliment.
 
En definitiva, es posa en perill el model que s'ha anat configurant en els darrers trenta anys. I en aquesta involució és evident que el CEESC manifesta la seva més ferma oposició respecte de la decisió del Departament de Justícia i el compromís de fer tot el que pugui per evitar-ho.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Isabel Bujalance Palafolls
1.

És important remarcar el contingut d'aquest article i fer-ho extensiu allà on sigui adient i necessari ja que la marxa enrera que la societat està fent en plantejaments educacionals per a persones ubicades en col.lectius de risc és esperverant i més sabent que totes les retallades actuals en aquests serveis, després, al cap d'un temps no gaire llunyà, seran ampliacions en els pressupostos de serveis policials i de "seguretat".

  • 1
  • 0

Comenta aquest article