La prevenció de la violència masclista com a eina de cohesió social i d’estalvi econòmic


Durant els darrers anys, venim assistint a retallades en els pressupostos de les administracions locals, autonòmiques i de l’estat que toquen partides econòmiques, fins fa poc sagrades, com eren la sanitat, l’educació i el benestar social. La taca d’oli de l’austeritat s’estén cada cop més a àrees cabdals per a la cohesió social, espais on l’acció social és necessària per tal de garantir una convivència ciutadana i un benestar comú. Una d’aquestes àrees o espais són els programes, projectes i equipaments de prevenció, protecció i assistència a les dones en situació de violència de gènere.

Tot i que les darreres dades europees indiquen que la violència masclista continua sent una problemàtica desproporcionada en la qual cal que els Estats membres augmentin polítiques i recursos per aturar la situació actual, la llei vigent a Catalunya contra la violència de gènere (Llei 5/2008) no garanteix l’aplicació del Conveni d’Istanbul, on els Estats membres de la Unió Europea es comprometen a prevenir la violència contra les dones.

Aquesta entrada en vigor aplicada a Catalunya atorga una gran responsabilitat i funcions a l’Institut Català de les Dones, un organisme que ha traçat la darrera línia estratègica de sensibilització i prevenció, mitjançant el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista del Govern de la Generalitat de Catalunya (PIIVM 2012-2015). Tot i així, aquest Pla vigent en l’actualitat no garanteix l’avanç efectiu en l’eradicació de la violència masclista atesa la retallada d'un milió d'euros en programes d'assistència per a les víctimes i el tancament de Centres d'Atenció Integral.

Així doncs, presenciem l’aplicació de mesures insuficients davant d’un problema estructural que té com a solució política el tancament de centres i la retallada de pressuposts que, d’aquesta manera, deixen de garantir els recursos necessaris per a la prevenció, protecció i assistència a les dones en situació de maltractaments.

A la nostra Administració li correspon un paper important i ha de millorar l’eficàcia del conjunt de les actuacions preventives, fet que des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya hem fet palès mitjançant diferents posicionaments on denunciàvem les retallades en centres d'atenció a dones que han patit violència masclista i l'afectació a la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència. En aquest sentit, creiem que cal apostar per una funció preventiva i de treball en xarxa on les accions polítiques no suposin una vulnerabilitat dels recursos i drets socials. Així mateix, creiem que calen programes que reforcin la cohesió social i la promoció de la igualtat en què es potenciïn els programes de prevenció, promoció i educació social (infància, joventut, dona, violència de gènere, hàbits de vida saludables, desenvolupament comunitari).

Pel que fa a l’estalvi econòmic que suposaria augmentar el pressupost en aquest tipus de mesures, l’aplicació de l’eina de mesura econòmica SROI (Social Return On Investment) i la investigació finançada pel Programa Daphne (2010) aporten dades econòmiques que justifiquen la inversió en prevenció, ja que aquesta inversió suposa un estalvi econòmic a llarg termini i, el que és més important, un augment de la cohesió social.

S’estima que cada euro gastat en la prevenció de la violència masclista suposa un estalvi de 87€ sobre el cost total de la violència contra les dones. Una inversió d’un euro, amb un rendiment de 87€ ha de ser un argument suficient perquè qualsevol administració proporcioni prou finançament per al treball de prevenció, protecció i assistència a les víctimes.

Així doncs, creiem que aquestes retallades en l’àmbit de la lluita per acabar amb la violència de gènere són del tot injustificables, no només per una gestió de la despesa pública ineficient sinó perquè, sobretot, són un pas enrere inacceptable ja que vulneren els drets de la ciutadania.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article