Voluntariat: endavant!

Unes reflexions al voltant de la “feina” de voluntari tant practicada arreu del món en totes les èpoques històriques. Actualment, en el món occidental, el voluntariat creix i s'adapta a diferents contextos, noves necessitats, demandes i mancances socials i té inquietuds per millorar maneres de funcionar, de lluitar per injustícies.

La condició comuna del voluntariat és l’actuació altruista, voluntària i lliure amb el denominador comú de treballar per la millora i assoliment de valors com la solidaritat, la cooperació, la justícia etc. Hi ha tantes possibilitats d’actuació i tants perfils possibles que faciliten que una gran diversitat de persones puguin realitzar la tasca de voluntari en molts àmbits diversos.

Recentment, ha estat publicat l’“Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2015”, un document molt important i del qual en recomano la lectura.  Del document se’n extreu molta informació de l’estat del voluntariat arreu, però una de les conclusions rellevants de l'estudi és que el voluntariat és un instrument clau per fomentar la participació en els contextos locals, nacionals i mundials.

El voluntariat és uns pilars bàsics per millorar el funcionament de les nacions: aportant la seva veu, la participació, la responsabilitat i receptivitat. Cal, però, que els governs els hi ofereixin més oportunitats de formar part dels debats i decisions de molts àmbits en els que hi estan implicats. De l'estudi, també en podem treure altres missatges. Un d'ells és que el voluntariat local desenvolupa diverses capacitats de les persones, també de grups de població marginals, que treballen en xarxa amb els governs locals i organitzacions de la societat civil per tal de crear processos de millora en les comunitats.

Una altre missatge és que atorgant més paper al voluntariat es fomenta la inclusió social. Els beneficis que se’n deriven de treballar amb el voluntariat es multipliquen quan les condicions son propícies: llibertat d’expressió, associació, clima favorable. Les noves tecnologies, les comunicacions, plataformes de seguiment i mitjans socials fan possible que la labor dels mitjans tradicionals es complementi amb altres informacions per tal d’anar enriquint i conjuntant punts de trobada pel diàleg i la opinió.

De vegades, el voluntariat treballa al marge de les estructures oficials per assegurar-se que les seves opinions es tenen en compte i per impulsar canvis. Poden ser molt influents i donar forma a altres normes i valors socials. Tot això costa, i normalment, els canvis es donen a llarg termini. La pluralitat d’opinions pot ajudar als governs a mostrar-se més atents a un ampli conjunt de necessitats.

Continuant a escala local, el voluntariat fa possible adquirir més consciencia dels drets que tenim. Per a molts col.lectius és un bon procés d’apoderament, sobretot per les dones. Ara bé, entremig sorgeixen moltes dificultats: existeix el risc que els que governen traspassin un volum de treball a voluntaris, treball que s’hauria d´exercir de forma remunerada i es poden patir represàlies si el voluntariat és totalment contrari als que governen.

A nivell nacional, de vegades, els governs convoquen i demanen participació als voluntaris i altres vegades son ells els qui prenen la iniciativa. Quan la iniciativa parteix de la base cal una mobilització a gran escala per garantir l èxit. De vegades els moviments fan força pressió política per obligar als governs a mostrar-se més receptius i fer canvis i els més receptius  emparen i faciliten el treball del voluntariat. Cal però, establir aliances ja que cap agrupació u organització pot aconseguir per si sola l’escala de mobilització necessària per promoure canvis en les polítiques transnacionals.

Cal que es disposi de les condicions adequades per poder exercir la tasca. El col.lectiu és molt divers en quant a ubicació, estructures, edat, educació, sexe, capacitats i disponibilitat.. L’informe demostra que el voluntariat no es duu a terme en igualtat de condicions, ni molt menys, ni tenen el mateix recolzament a les actuacions, finances, ni les mateixes oportunitats i l’accés a llocs claus per obtenir canvis.

En els llocs on els governs han creat entorns favorables a la participació ciutadana i més concretament en la implicació dels voluntaris o bé on s’han mostrat receptius a les iniciatives comunitàries dirigides als voluntaris,  el nombre de persones que ha participat en les decisions ha estat superior. El voluntariat promou la participació ciutadana amb més eficàcia quan s’inscriu en un marc jurídic-institucional propici. D´entre els aspectes favorables, destaquem: la llibertat d’expressió i associació i l’existència d’espais de participació suficientment inclusius.

Els voluntaris estableixen relacions de moltes maneres, tant de forma virtual com personal i s’estan desenvolupant moltes tàctiques i estratègies per accedir a nous espais, alguns on tenen lloc els debats mundials i es prenen decisions.

Seria bo aprofitar plenament el potencial del voluntariat com a recurs de millora de cara als propers anys. També definir i descriure l’immens i divers conjunt de formes de voluntariat que existeix arreu del mon i fer estudis qualitatius en contextos diversos.

Tenir clara quina ha estat i és la contribució dels voluntaris en el desenvolupament és important així com habilitar-los per tal de que informin sobre aquest desenvolupament i millora en els diferents plans: locals, nacionals i mundials. La tecnologia ha de facilitar aquesta recollida d’informació.
Per tant, voluntariat, endavant per tal de continuar enriquint i ampliant les diverses organitzacions que tenim en el nostre país, associacions i entitats que han anat donant una resposta cívica i solidària a les necessitats i inquietuds que han anat sorgint i a més han estat i son un element essencial en la configuració de Catalunya com a país amb identitat pròpia.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article