Serveis Socials: Constitució de Drets o Drets Constitucionals?

El punt de partida del model actual dels Serveis Socials és la Constitució de 1978. En el seu article primer diu que Espanya es constitueix com un estat social, democràtic i de dret.

El proper dia 20 de desembre, estem convocats a votar per a la formació d’un nou govern de l'Estat. Les propostes dels partits polítics que concorren per obtenir representació són múltiples i variades a un context de retallades econòmiques i de drets per donar pas a un nou compromís que estigui d’acord amb les peticions de la Unió Europea.

Volem fer especial menció a propostes realitzades per líders de partits polítics. En aquesta línia, fa uns dies deien d’incloure al seu programa aspectes plantejats pels militants i organitzacions socials, amb l’objectiu de "blindar el sistema públic dels serveis socials com a quart pilar de l’estat de benestar, incorporant a la constitució el dret dels ciutadans a accedir als serveis socials, que proporcionen una atenció adequada a tota la ciutadania espanyola (...) s’establiran les mesures per a dotar al servei d’atenció a la dependència del finançament necessari ".

La declaració d’Espanya com a estat social suposa el reconeixement de la existència d'una pluralitat d’entitats, associacions i organitzacions a la nostra societat orientades a cercar el Benestar, al mateix temps que suposa la implicació activa del propi Estat en la creació d’instruments, com és el sistema de serveis socials i encara que no ho fa amb un tracte directe, tampoc es nombren conceptes com la beneficència, però si contenen un reconeixement implícit de dret als Serveis socials.

És important que des del propi Estat a través de la nostra Carta Magna, fer un reconeixement a tota la infraestructura necessària per a evitar que les desigualtats que genera la nostra societat, siguin corregides amb mesures que afavoreixin la integració i la tornada al sistema social quant la exclusió ja s’ha fet visible i manifesta. Però cal una pregunta: de veritat s’entén que són els Serveis Socials, per part de la ciutadania i dels nostres polítics? S’està dient amb aquesta declaració de principis que, per fi haurà una clara diferència entre allò que és benèfic i allò que és integrador des de el reconeixement del dret a la dignitat de la persona als moments de necessitat, no tan sols econòmica sinó pròpiament de prestació de serveis?

Serveis Socials, no són únicament aquells serveis que s’han creat des de la Llei d’Atenció a Persones amb Dependència (LAPAD), llei que va suposar un salt qualitatiu únic des de la creació dels Serveis Socials, sinó que, blindar-los com a quart Pilar de l’Estat del Benestar vol dir també, que es tindrà especial cura en serveis de proximitat que es presten des dels Ajuntaments (ara en perill per la ARSAL). Significa que, es finançaran programes que s’orientin a la prevenció de les situacions de desarrelament social i es promocionaran polítiques de foment del treball pensant en les persones i no en els pressupostos?

Significa que com a societat, des de l’Estat es recorrerà a treballar per a que, les famílies puguin atendre les necessitats dels seus fills, sense tenir que recórrer a la cerca de la llàgrima fàcil, apel·lant a la consciencia solidaria des d’actituds caritatives?, perquè l’Estat deixarà de parlar de “pobresa infantil” per anomenar les coses pel seu nom i reconèixer que les polítiques econòmiques que s’ apliquen ara, estan fracassant i que tot i tenir en compte la nostra feina, aquesta no dona per dur a terme una existència digna sense tenir que recórrer a la beneficència?

Significa que, en el conjunt de la Constitució, quedarà reconeguda la estructura de Serveis Socials públics, amb la fi de dignificar a la persona des del dret subjectiu i fonamental d’accés a la educació, a la sanitat, al treball, al manteniment de la cobertura de necessitats bàsiques? Serà la garantia dels drets fonamentals que avui es reconeixen?

Si es tracta de mantenir l’Estat de Benestar amb tots els seus ciments sustentadors i dotar d’entitat al “llamado cuarto Pilar”, la nostra felicitació a aquestes noves propostes. Seguirem vetllant pel reconeixement de la tasca dels professionals del treball social i de la educació social, per donar visibilitat i recordar que Serveis Socials no sols es donar atenció a les persones amb dependència, sinó que, també es tracta de fer una societat inclusiva treballant des de la comunitat, els col·lectius que s’agrupen i a nivell individual, en la prevenció, promoció i l’atenció a aquells que en qualsevol etapa del seu procés vital, es puguin despenjar del procés de socialització que a tots ens permet integrar-nos a la societat. 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Isabel
1.
És una pena que l'article estigui tan mal redactat que de vegades diu el contrari del que vol dir. Per exemple: "És important QUE des del propi Estat a través de la nostra Carta Magna, FER un reconeixement a tota la infraestructura necessària per a evitar que les desigualtats que genera la nostra societat, siguin corregides amb mesures que afavoreixin la integració". Si poses el relatiu "que" després has de posar "es faci" no "fer", i si poses "fer" no pots introduir un "que". D'altra banda sembla que digui que s'ha d'evitar que les desigualtats siguin corregides, quan en realitat es vol dir el contrari. Hauria de dir "És important, des del propi estat a través de la nostra Carta Magna, fer un reconeixement a tota la infraestructura necessària per a que les desigualtats que genera la nostra societat siguin corregides...". Això només és un dels molts exemples que podria posar. Mal redactat i mal puntuat, encara que el contingut sigui molt interessant.
  • 0
  • 1

Comenta aquest article