El benestar

Tots i totes cerquem el benestar, encara que no sempre en som conscients o bé ho fem de forma intuïtiva, fins i tot impulsiva, i això no sempre ens porta pel millor camí. Però, què és el benestar? On es troba? El podem equiparar amb la felicitat? De moment se n´han identificat diferents tipus: físic, econòmic, material, emocional, social etc. També, el podem considerar des d’un punt de vista objectiu o subjectiu. El benestar general probablement s´obté de la combinació dels que hem esmentat, però ens ve donat? És gratuït? El benestar s'ha de construir tant el personal com el col.lectiu i aquesta construcció no és fàcil ja que requereix de diferents elements: actituds favorables, motivació, predisposició etc i es realitza en interacció amb el benestar social.

Quan parlem de benestar físic ens referim a la salut, encara que no sempre la valorem quan la tenim. Això va vinculat a un estil de vida saludable: alimentació, activitat física, descans. No ens oblidem de la salut mental com una combinació del benestar subjectiu amb una bona funcionalitat, considerant la importància de les emocions ja que hi ha molts camins de connexió amb la salut global. Cal tenir emocions positives per l'efecte preventiu i curatiu en moltes malalties.

El nostre benestar físic també està vinculat a l'entorn ambiental i a la seva conservació. No podem sentir benestar si no tenim aire pur per respirar, aigua i aliments saludables. Es bo que ens preguntem què hi podem fer cada un de nosaltres pel benestar personal i social des d´una perspectiva ecològica. El benefici del contacte amb la natura és un fet comprovat. També els habitatges sans i confortables ajuden a aquest benestar.

El concepte més ampli de benestar és el social ja que depèn d’un conjunt molt ampli de factors que condicionen la qualitat de les relacions personals amb l’ entorn. Hi ha diferents aspectes o categories entorn al benestar social com és l interpersonal relatiu a les relacions íntimes, familiars, d'amistat, integració social etc. La dimensió comunitària del benestar social  pot incloure l'estabilitat familiar, actituds d'ajuda mútua, comunicació, cooperació, absència de violència i la política fa referència a la justícia, pau i llibertat, drets humans, estabilitat política, seguretat ciutadana etc.

Cal considerar que les relacions socials son una font important de satisfacció i benestar però també ho poden ser de malestar. El nostre benestar també depèn de la consideració, afecte i tracte que rebem dels altres i això  ens pot afectar tant positiva com negativament però si nosaltres aportem un clima emocional positiu, respecte i consideració cap als altres també estem contribuint al benestar social.

La convivència en pau i en democràcia és un factor molt important pel benestar social i encara que vivim en un mon molt divers tant de pensament com d'interessos, opcions polítiques, llengües, religió etc. i això genera conflictes, aquests no han de portar mai a la violència i a la guerra. Referent al benestar material tendim a assimilar-lo al benestar econòmic tot i que estan interelacionats. El benestar material és important ja que aquest inclou la satisfacció de les necessitats bàsiques, fonamentals per a la supervivència i el benestar general. Tots podem contribuir a millorar el benestar material, treballant no només pel present sinó de cara al futur i sent solidaris amb els altres.

El benestar econòmic està basat en el desenvolupament econòmic i tecnològic ja que una bona economia fa possible la tecnologia i aquesta contribueix al benestar de les persones (o hauria de fer-ho).

El benestar té una vesant subjectiva que es podria sintetitzar en la satisfacció de viure, qualitat de vida, benestar personal, emocional i inclús el sentiment de felicitat. Tot i que ho apliquem a la vida en general també es pot aplicar a àrees més específiques com la família, el treball, el lleure etc.  Destaquem el benestar professional o el benestar en el treball ja que la major part de la nostra vida, en general, es passa en el treball i, si aquests és satisfactori, contribueix al benestar personal i social. En el benestar laboral influeixen les condicions, el sou, companys, superiors, seguretat, horaris, perspectives de promoció etc. Tenir una bona feina és fonamental no només pel tema econòmic sinó per l’ auto-realització.

I les organitzacions? Juguen un paper important per assolir el benestar personal i social. Quan diem organitzacions a més de les empresarials volem dir les relacionades amb la política, la salut, l’ educació i altres. Les organitzacions  polítiques inclouen els governs tant locals com estatals, partits etc. i haurien de ser referents en la construcció del benestar però no sempre és així. La imatge que s’ ha projectat últimament per part d’ alguns polítics, governs etc. està més associada a la corrupció a l´enfrontament i la crispació, la qual cosa, no ha contribuït gens al benestar per la pèrdua de confiança i la tendència a la generalització a partir de casos particulars.  De vegades es nota tant per part d’alguns partits i polítics que el seu objectiu és arribar al poder quan el seu objectiu prioritari ha de ser la millora del benestar social. Les organitzacions polítiques han de ser les primeres impulsores de benestar social en programes i accions i dedicació de recursos econòmics.

Un dels àmbits prioritaris dels programes polítics es el que fa referència a les organitzacions sanitàries: hospitals, centres de salut, ambulatoris i els professionals que les composen. Recordem que la salut no és només la manca de malaltia sinó la presència de benestar físic, psíquic i social. Seria desitjable que es reorientessin aquestes organitzacions incorporant programes de salut i benestar i generalitzant la seva aplicació, com ja s’ està fent en moltes d'elles.

La majoria de persones cerquem el benestar al llarg de la vida tot i que n'hi ha que pensen que no es pot aconseguir o que és millor "anar tirant", tots hem assolit un cert grau de benestar, d'un tipus o d'un altre però és desitjable arribar a un equilibri entre tots els tipus que hem enumerat per acostar-nos a allò que anomenem felicitat.

En els últims anys hem presenciat un espectacular augment del benestar material però no per a tothom, sembla que l'augment del benestar dels uns ha ha estat en detriment del no assoliment o la pèrdua del benestar dels altres. L´augment del benestar material no s'ha vist vinculat a l’ augment d'altres benestars, per exemple l'emocional ja que el desenvolupament econòmic, en alguns casos, ha estat acompanyat de problemes com la depressió, ansietat, malalties cardiovasculars, càncers i també de suïcidis, violència, corrupció diversa i terrorisme.

Ja hem vist la complexitat del terme i el seu anàlisi és més difícil del que sembla, però simplificant, a nivell personal es tracta de que ho experimentem conscientment i que gaudim amb el que tenim, que no es poc. Això fa referència a la responsabilitat personal en aconseguir i/o mantenir el benestar propi i el dels altres i també les organitzacions i els governs han de fer la seva tasca de la millor manera possible.

Els que ens governen s'han de comprometre, de veritat, en el benestar de les persones, en el sentit d'aconseguir un entorn saludable, amb feina i sous dignes i promovent uns valors que ens allunyin del benestar materialista (consumista) que no porta a cap benestar interior sinó a frustracions, desenganys, enveges, competitivitat etc. També caldria dotar-se de bons instruments de mesura (no només econòmics) per conèixer el benestar del país que governen. Cal que disposin d'indicadors de benestar, tant objectiu com subjectiu per conèixer de veritat com se sent la gent respecte als aspectes més bàsics de la vida. La complementació dels aspectes objectius i subjectius son bàsics per conèixer la qualitat de vida de les societats i els seus avenços.

En els últims anys han aparegut moltes publicacions, s'han fet congressos, simposis. En aquesta línia potser caldria seguir un camí cap a les ciències del benestar com a ciències aplicades que haurien de tenir una base educativa i dirigida a tota la població, tant a nivell d'educació formal com informal i al llarg de la vida. Reconeixem que s'han fet molts avenços en aquest tema però de forma molt fragmentada.

Les ciències del benestar potser son un repte de futur amb la implicació de polítics, professionals i ciutadans en general cap a una presa de consciència i educació permanent que augmenti l la responsabilitat per assolir, mantenir i compartir amb els altres aquest be tant preuat que anomenem benestar.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article