L’impacte social de les cooperatives

Avui en dia ningú posa en dubte el valor diferencial de les cooperatives: un model empresarial que posa a la persona per sobre del capital i que ens permet avançar en la construcció d’una economia més justa i solidària. Però a l’hora d’argumentar i posar xifres a aquesta aportació de valor, moltes vegades ens trobem que no disposem de dades concretes: sabem explicar el que fem i com ho fem, però ens costa explicar el que aconseguim.

És per això que la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a proposta de la Sectorial d’Iniciativa Social, ha impulsat un procés participatiu destinat a crear un model que ens ajudi a mesurar el valor social que generen les cooperatives, el seu impacte social, econòmic i ambiental. És la manera de demostrar a la societat que les cooperatives estem multiplicant els recursos que rebem, generant valor a tots els nostres grups d’interès: persones treballadores i sòcies, clients, administracions públiques, comunitat local i societat, etc.

El procés impulsat per la Federació, que compta amb l’acompanyament expert de l’Albert Huerta i de la Nekane Navarro de Vector 5, consisteix en el disseny i implantació d’un sistema de càlcul de l’impacte de les cooperatives que ens permetrà a totes les empreses federades:

- Conèixer (identificar i mesurar) les activitats que estem realitzant i els seus resultats: canvis que produeixen sobre els diferents grups d'interès.
- Comunicar dins de l‘organització: cada persona de l‘organització contribueix a generar aquests canvis aportant valor.
- Demostrar i argumentar davant les administracions i inversors que els diners que aporten no és una despesa, sinó una inversió (gestió responsable).
- Explicar-ho a la societat.

Disposar d’aquest model per mesurar el nostre impacte social i retorn econòmic és, en l’actualitat, una necessitat:

- Per calcular i millorar l’eficiència de cada cooperativa: mitjançant indicadors adaptats i consensuats que siguin fàcilment mesurables.
- Per tenir dades agregades de sector: L’avaluació és una eina clau que permet incrementar la transparència, la confiança i l’eficiència de les entitats.
- Per generar confiança: de cara a la societat i els principals contractants.
- Per identificar estalvis i sinergies que les cooperatives aporten a la societat i que siguin reconegudes per les administracions contractants.
- Per diferenciar-se respecte altres models mercantils: en els que pot primar l’eficiència econòmica.
- Com a estratègia davant el context actual: Ens trobem en un context amb ingressos decreixents i necessitats socials creixents.

El model s’ha treballat de forma col·laborativa, des de la participació de les pròpies cooperatives: es va crear un grup de treball en el que han participat de forma activa 13 organitzacions. El treball s’ha basat en els següents principis:

- La teoria del canvi: que reflexiona sobre quins són els canvis que estan generant les cooperatives en els diferents grups d’interès.
- No inventar res nou: aprofitar allò que ja existeix al mercat.
- Aprofitar allò que ja estan fent les cooperatives: per evitar que els hi suposi una feina afegida.
- Posar en valor els trets identitaris de les cooperatives: a partir del Codi elaborat de forma consensuada.

Amb la voluntat que sigui fàcil per a les cooperatives i que no els hi suposi una feina excessiva la seva implantació, hem creat un model que conté un número reduït d’indicadors, i que coincideixen amb altres metodologies que ja estan utilitzant algunes cooperatives, com el Balanç social, el GRI o l’Economia del Bé Comú.

Abans d’estiu disposarem del nostre model, així com d’una plataforma online que permetrà que les cooperatives puguin realitzar el seguiment dels diferents indicadors, comparar-se al llarg del temps i amb entitats similars. A més, ens permetrà poder obtenir una informació agregada del valor global que aporten les cooperatives de treball a Catalunya.

Podrem donar resposta, d’aquesta manera, a les qüestions clau que fonamentaran i posaran en valor la nostra aportació social:

- Quin tipus de canvi estem generant des de les cooperatives?
- Quins són els grups d’interès als que estem aportant valor? Quin impacte estem generant en aquests grups?
- Quin retorn econòmic genera la nostra activitat i com reverteix en la societat?
- Com contribuïm a la millora social?
- Quin impacte tenim en el nostre entorn?

Per necessitat i per oportunitat estratègica, demostrem el valor social i econòmic que generem!

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article