Patronal del Tercer Sector?

Fa vint anys que existeix realitat patronal en el Tercer Sector català però, encara a dia d'avui, hi ha certs prejudicis al respecte. Té connotacions negatives i s'assimila a una lògica mercantil i capitalista que incomoda, especialment quan parlem des de l'àmbit social. És des d'aquest qüestionament – provinent tant de dins com de fora del sector - que sorgeixen aquestes reflexions.

Patronal. Relatiu o pertanyent al patró. Associació empresarial per a defensar els seus interessos econòmics i socials. Així defineix l'Institut d'Estudis Catalans la paraula Patronal. Certament, la primera ascepció no s'ajusta al Tercer Sector: ni les associacions, ni les cooperatives d'iniciativa social, ni les fundacions tenen patró en el sentit estricte de la paraula. Les entitats del Tercer Sector el què tenen és base social, una base social que impulsa l'acció per assolir els objectius col·lectius plantejats. És doncs la segona ascepció la que defineix la funció que té la patronal en el Tercer Sector: la defensa dels interessos econòmics i socials de les entitats.

Segurament ningú qüestiona quins són els interessos socials del nostre sector però, quins són els interessos econòmics de les organitzacions no lucratives que representem? Doncs res més que fer sostenibles i viables els serveis, projectes i activitats que ofereixen per poder desenvolupar i assolir la seva missió, en qualsevol dels seus àmbits d'activitat.

I és que les entitats del Tercer Sector Social treballen per la defensa dels drets socials, ja sigui dels infants, de la gent gran o de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, entre molts d'altres. I per poder exercir aquesta defensa de drets, de forma indissociable cal també dedicar esforços a defensar que els serveis que duen a terme, majoritàriament públics, han de ser econòmicament viables i sostenibles. Perquè sense ànim de lucre no vol dir amb ànim de pèrdua, més encara quan aquesta pèrdua representa un retrocés en drets socials reconeguts.

La defensa dels interessos econòmics del Tercer Sector Social no persegueix en cap cas l'enriquiment particular, sinó que busca l'estabilitat i la millora contínua dels serveis i activitats, així com l'enfortiment de les organitzacions i del conjunt del sector. I tot plegat, per poder seguir donant resposta a les creixents necessitats i desigualtats socials.

És en aquest marc que el Tercer Sector Social reivindica el seu rol patronal. És important sumar forces per tenir una patronal forta que reclami a les administracions públiques un millor finançament dels serveis socials i d'atenció a les persones, ajustat als models d'intervenció òptims per donar resposta a les necessitats i demandes dels col·lectiu; una patronal que defensi una contractació pública al servei d'una economia més social i vetlli perquè que no s'utilitzi en cap cas la gestió externalitzada de serveis públics com a instrument de precarització; una patronal que mantingui un diàleg constant amb les organitzacions sindicals per aprofundir en la qualitat de l'ocupació i avançar en la regulació d'un marc de relacions laborals coherent amb la realitat del sector; una patronal que posi en valor l'aportació de les organitzacions no lucratives en particular, i de l'economia social en general, en la provisió de serveis socials i d'atenció a les persones; o entre d'altres, que defensi un model econòmic més social, al servei dels interessos col·lectiu i la millora de la qualitat de vida de les persones, des d'una perspectiva d'inversió social, revertint els beneficis en els propis serveis i comunitat.

Fa temps que el Tercer Sector Social ho té clar i per això hi ha una associació empresarial, La Confederació, que defensa els interessos del sector des de l'any 1997. De fet, a Catalunya és des de l'associacionisme empresarial que s'inicia el procés d'articulació del Tercer Sector Social, donant lloc a diverses estructures representatives, de segon i tercer nivell, amb funcions i finalitats diferenciades, però que juntes han contribuït a construir el què és avui el Tercer Sector Social al nostre país: un agent social i econòmic reconegut.

Patronal del Tercer Sector Social? Si, i tant. Perquè encara hi ha molta feina a fer i, avui, igual que fa quasi vint anys, és important posar de manifest la importància de l'associacionisme empresarial per tenir un sector fort i estructurat, amb capacitat d'incidència i de transformació social.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article