Coeducar

La cultura dominant de la nostra societat està marcada pels models de gènere, i això suposa que es potencien unes capacitats, uns interessos i unes habilitats que defineixen la manera de pensar, sentir i fer de dones i homes. Aquests models de gènere s’aprenen al llarg del procés de socialització. Des de les primeres etapes de l’aprenentatge, a través de missatges explícits o ocults, es contribueix a la construcció de rols masculins i femenins diferenciats, a la valoració sexista i la reproducció d’identitats estereotipades.
 
Des de la comunitat educativa no només cal vetllar perquè això no es produeixi, sinó que cal transmetre uns patrons de comportament no discriminatoris i un sistema de valors basat en la llibertat i el respecte a la diversitat i a la diferència dels individus. El model coeducatiu facilita els mecanismes necessaris per abordar el desenvolupament de les noies i els nois amb perspectiva de gènere, afavorir la superació de les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre i incorporar en igualtat de condicions les realitats de les dones i els homes. Només així avançarem en el reconeixement i valoració de les diferències i les aportacions pròpies de cada gènere en igualtat.
 
Des de l’Institut Català de les Dones hem establert tres línies estratègiques per avançar en l’equitat de gènere, la primera de les quals és el foment de la coeducació en tots els nivells i modalitats del sistema educatiu. Aquesta línia estràtegica ve reforçada per la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes que estableix que la comunitat educativa ha de promoure, entre d’altres aspectes, la visibilitat de les aportacions històriques de les dones i la consecució dels seus drets; la formació i capacitació de noies i nois en la coresponsabilitat dels treballs de cura, per a una tria acadèmica lliure dels condicionants de gènere, i la prevenció de la violència masclista. Les altres dues línies són: la implicació dels mitjans de comunicació en l’eradicació dels imaginaris culturals sexistes, i la incorporació dels agents socials en les polítiques per a l’equitat de gènere.
 
Recentment, amb motiu de la commemoració del Dia Internacionalde l’educacióno sexista, l’Institut Català de les Dones i el Departament d'Ensenyament, vam organitzar una jornada tècnica en la qual hi van participar 150 professionals d’aquest àmbit. Es tracta d’una reunió anual on promovem la divulgació i l’intercanvi d’experiències de bones pràctiques en aquest camp. Enguany, entre d’altres actuacions, vam donar a conèixer el quadern coeducatiu Pam a pam:Coeduquem, una nova guia pedagògica adreçada al professorat del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil per impartir la matèria de Coeducació a futurs i futures professionals de l’educació fins a sis anys. Els nous materials tenen en compte la coeducació com a estratègia de prevenció de la violència masclista. El nostre objectiu amb iniciatives com aquesta és que la coeducació sigui, cada dia més, un projecte de pes als centres docents del nostre país.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article