Contra la violència masclista: transformem imaginaris


L’expressió més extrema de les desigualtats per raó de gènere és la violència masclista. Cal que condemnem la violència masclista amb contundència i rotunditat des de tots els sectors i àmbits de la societat. Cal que lluitem contra els imaginaris que la normalitzen, banalitzen i en fan apologia, ja que en la nostra societat encara hi ha vigents models de feminitat i masculinitat patriarcals, models que estan molt arrelats en totes les manifestacions culturals.  

Som les administracions públiques, les famílies, els espais educatius i els mitjans de comunicació els agents responsables i imprescindibles per dissenyar polítiques i actuacions que transformin aquests imaginaris amb l’objectiu d’assolir models més justos i equitatius de relació entre homes i dones. Sabem que aquests imaginaris els aprenem des de ben petits i petites i que en arribar a l’adolescència cerquem models de referència, arquetips, per convertir-nos en homes i dones. Per això cal ser conscients de la importància de dur a terme actuacions preventives en aquestes etapes. És imprescindible capacitar les noves generacions per identificar fàcilment la violència masclista i rebutjar-la com a model de relació.

La lluita contra la violència masclista és una prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya i una línia estratègica del Pla de Polítiques d’Igualtat de l’Institut Català de les Dones. Volem situar Catalunya al capdavant de les nacions del món, esdevenint un referent mundial d’igualtat, un país on la violència masclista sigui un fet impensable.

Catalunya compta amb lleis molt avançades per poder arribar a assolir aquest objectiu.  La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que situa les dones com a subjectes de dret. Una Llei que va més enllà de la violència de gènere ja que també regula la violència en l’àmbit familiar, laboral i comunitari i, conseqüentment, té en compte els diferents tipus de violència: la física, la psicològica, l'econòmica i la sexual.

Des de l’Institut Català de les Dones, amb l’objectiu d’eradicar la violència masclista, treballem des de la planificació, coordinació, prevenció, atenció i recuperació de les dones. La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, impulsa el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista a través de Protocols Marcs i Circuits Territorials d’Abordatge de la Violència Masclista.

Estem treballant, també, en diferents propostes per eradicar la violència masclista, entre les quals vull destacar la millora de l’acompanyament jurídic de les víctimes, el programa d’inserció laboral i la implantació de referents d’igualtat en les escoles catalanes per fomentar la coeducació i la prevenció de la violència masclista.

Enguany, una de les nostres prioritats és la d’impulsar un nou model d’abordatge de les víctimes sexuals a partir de les definicions del marc conceptual i normatiu que ja hem  elaborat.

Defensem que Catalunya només serà un nou Estat europeu avançat si és capaç de ser capdavantera i referent en les polítiques d’igualtat efectiva entre homes i dones. Ara, més que mai, Catalunya ha d’anar per aquest camí. Un camí en què la capacitat de relació, la cooperació, la presa de decisions compartida, el fet de donar valor a les experiències i el saber, és clau per avançar com a país.

El Govern de la Generalitat n’està totalment convençut i jo, personalment, també.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article