L'empresa social som nosaltres

Darrerament estem assistint a diferents i importants moviments entorn de l'articulació dels models vinculats a l'Empresa Social. Són accions impulsades des del mateix sector, però també des de les administracions públiques i partits polítics, amb l'objectiu de definir i regular l'entorn de l'Economia Social i promoure aquest tipus d'empresa dins de l'economia catalana. Una opció d'empesa que aprofundeix en la qualitat del treball, disminueix les desigualtats i genera ocupació de qualitat; i que també permet facilitar nous espais de col·laboració pública-social entre les empreses de l'economia social i les administracions públiques. Tot això pot suposar una gran oportunitat per les cooperatives, les entitats del tercer sector amb activitat econòmica i empresarial i les altres formes de l'Economia Social. Cal, però, que no ens adormim i que no permetem que altres ens furtin el concepte i el model.

Aquests moviments no han sorgit del no-res. Responen, entre altres fets, als vents que ens arriben d'Europa orientats a la promoció d'aquest tipus d'empresa. La Unió Europea, a través de l'estratègia 2020, aposta per les empreses socials per tal de crear una societat més inclusiva i proposa una definició general dels criteris que han de complir. L'any 2011, la Comissió Europea va decidir potenciar-les activament a través del que es va anomenar Social Business Initiative, on es deia que una Empresa Social "opera proveint béns i serveis en el mercat de forma emprenedora i de vegades innovadora i usa els seus excedents principalment per assolir objectius socials. Es governa de forma oberta i democràtica i, en particular, involucra empleats, consumidors i grups d'interès per les seves activitats comercials". Més recentment, l'octubre del 2016, en el document Social Enterprises and the social economy going forward. A call for action from the commission Expert Group on Social Entrepreneurship (GECES)", es recomana explícitament, que per tal de crear i desenvolupar un ecosistema on puguin créixer, cal crear un marc legal per les empreses socials.

Però, què és una empresa social? Els valors i principis de l'economia social acostumen a ser el context de referència de la definició d'empresa social, conjugant elements tradicionals de l'empresa i de l'economia social, que afecten especialment a l'objecte social, la motivació econòmica i els models de gestió d'aquest tipus d'organitzacions. Així, una possible definició seria la que incorpora de manera diferenciada criteris econòmics i socials. Pel que fa a la dimensió econòmica, parlaríem d'activitat contínua de producció de béns i/o venda de servei, d'alt grau d'autonomia, d'un nivell significatiu de risc econòmic i d'una quantitat mínima de treball remunerat. I en referència a la dimensió social, objectiu explícit de beneficiar la comunitat, iniciativa llançada per un grup de ciutadans, poder de decisió no basat en la propietat del capital, caràcter participatiu, que involucra diferents parts afectades per l'activitat i distribució de beneficis limitada.

Com es pot comprovar, aquests tipus de definicions apel·len directament, entre d'altres, a les empreses i entitats que avui configuren el tercer sector social amb activitat econòmica i empresarial, en les seves diferents formes jurídiques. És per això que les entitats de tercer nivell del sector (La Confederació i La Taula) han apostat per constituir, al costat de les plataformes representatives del cooperativisme, el mutualisme, l'economia solidària i l'associacionisme cultural, una organització de quart nivell que les agrupi. Així, abans de l'estiu es constituirà i presentarà Economia Social Catalunya, associació que neix amb l'objectiu de promocionar i projectar els valors de l'economia social al nostre país.

No ho oblidem, doncs: l'empresa social som nosaltres! Som les entitats socials sense ànim de lucre, les cooperatives socials, els centres especials de treball, les empreses d'inserció, les que al costat de les altres formes de l'economia social, constituirem el gruix del model d'empresa social catalana. Sense perjudici que altres formes jurídiques vulguin adoptar les nostres pràctiques pel que fa a la governança i la gestió empresarial. Benvinguts seran si compleixen els criteris establerts.

Però no ens despistem; no seria el primer cop que altres amb interessos purament lucratius s'apropien dels nostres valors i models per netejar-se la cara.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article