L’alumnat sord català estudia a jornada completa: no els retallem l’accessibilitat!


El Departament d’Ensenyament, a les seves polítiques educatives de l'onzè Pla de Govern, assegura que vol "garantir un sistema educatiu equitatiu amb la màxima qualitat per a una bona formació dels tots alumnes mitjançant l’atenció personalitzada" i que treballa "per a una escola inclusiva on tots tenen cabuda, en el marc d’un sistema inclusiu, que no vol ni pot deixar a ningú enrere". Entre els objectius generals d’aquest pla es troba el de "potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats" o el de "promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat".

Ara bé, en referència a l’alumnat sord signant, és important saber que són persones, la llengua natural i vehicular de les quals és la llengua de signes i tenen la necessitat d’accedir a la comunicació i la informació de l’entorn sense barreres de cap tipus. Així com conèixer la Llei 17/2010, de la Llengua de Signes Catalana del 3 de juny de 2010, que estipula que la modalitat educativa bilingüe és el projecte educatiu en què coexisteixen la llengua de signes catalana, com a matèria d’estudi i llengua vehicular en la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i escrites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.

Cal saber, que pel que fa al col·lectiu que ens ocupa, tal com ve passant des de sempre, tot això que garanteix el Departament d’Ensenyament no es compleix, ja que l’alumnat sord de Catalunya no pot gaudir del total de les seves classes accessibles en llengua de signes. La discriminació cap a aquest col·lectiu és molt evident, ja que molts d’ells, en estudis postobligatoris, passen la meitat d’hores lectives i pràctiques sense la figura de l'intèrpret de llengua de signes a les classes.

De la mateixa manera es fa evident que la professió d’intèrpret de llengua de signes està poc valorada, marginada i oblidada. Per tant, queda clar que la inclusió, l’accessibilitat i l’atenció a la diversitat respecte a l’alumnat sord es veuen completament vulnerades.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article