Discapacitat i absentisme laboral

El desconeixement i els prejudicis que envolten la contractació de persones amb discapacitat dificulten la integració d’un col·lectiu que, pel simple fet de tenir diversitat funcional, ha de demostrar més que la resta de companys. L’absentisme laboral és un dels mites existents que cal superar en aquest àmbit donant-los-hi una oportunitat per demostrar el seu compromís i implicació a nivell professional.

Recentment s’ha presentat un estudi sobre l’absentisme laboral de les persones amb discapacitat a les empreses, elaborat per Activa Mutua, del que se’n desprèn que la discapacitat en sí mateixa no és una variable que incideixi en una major o menor taxa d’absentisme. Aquesta conclusió és, sense dubte, un dels arguments a esgrimir en el debat de la inserció d’aquest col·lectiu, ja que permet trencar el prejudici que existeix envers la seva contractació.

Tot i que es tracta d’un informe qualitatiu -i amb l’afegitó de la manca d’anàlisis d’aquest aspecte per part de les empreses-, el fet que les entitats del sector i els responsables de Recursos Humans de les companyies no percebin l’absentisme laboral com un factor inherent al personal amb discapacitat demostra, un cop més, que la integració d’aquest col·lectiu és factible i, a més a més, rendible i beneficiosa per les companyies.

Un 57,3% dels enquestats per a l’elaboració de l’estudi d’Activa Mutua coincideix amb que la discapacitat no influeix en un major absentisme i argumenta que les persones amb diversitat funcional acostumen a estar més motivades i implicades en el seu lloc de treball i que les baixes de maternitat o paternitat d’aquest col·lectiu són menors.

Però aquestes dades són merament orientatives i no podem valorar la situació fins que no hi hagi un registre oficial que ens proporcioni una perspectiva global d’aquest àmbit. És per això que la Seguretat Social hauria d’introduir indicadors que ens permetessin disposar d’informació fiable per tal d’analitzar-la i proposar millores que facilitin la integració laboral de les persones amb discapacitat, especialment a l’empresa ordinària.

Moltes companyies no mesuren ni analitzen l’absentisme dels seus treballadors i molt menys tenen en compte la variable de la discapacitat per a poder determinar polítiques efectives en aquest sentit. Precisament aquesta és una de les principals dificultats amb la que ens trobem: l’absentisme s’ha d’entendre com un indicador d’una situació de malestar a la feina que cal millorar i, per tant, és només a través del seu estudi que podrem veure les peculiaritats de cada cas i aportar solucions a nivell preventiu.

Qüestions estructurals i organitzacionals com el repartiment de responsabilitats i rols, l’estil de lideratge, el treball en equip, la cultura corporativa o la remuneració són elements que cobren especial importància per al col·lectiu amb discapacitat, no només amb l’objectiu d’eradicar l’absentisme laboral sinó també per facilitar la seva integració en el sí de l’empresa.

L’anàlisi de llocs de treball i la seva adaptació per a les persones amb diversitat funcional, així com el seguiment del treballador i la participació en reunions d’equip per valorar el grau de satisfacció en l’empresa, permetran conèixer el nivell d’inserció laboral de l’empleat. Aquest tipus d’iniciatives, especialment dirigides al col·lectiu amb discapacitat, són una bona eina de gestió de l’absentisme i reforcen una cultura corporativa que valora als seus treballadors i creu en la igualtat d’oportunitats per a tothom.

És evident que hi ha un dèficit d’informació i formació en l’àmbit empresarial en quant a la contractació de personal amb diversitat funcional. L’estudi d’Activa Mutua trenca un dels perjudicis que existeix envers l’absentisme laboral d’aquest col·lectiu i ens acosta a una realitat potent però desconeguda: el 85% de les empreses que contracten persones amb discapacitat estan satisfetes o molt satisfetes amb la seva feina.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article