Intercooperació i pràctiques de consum al Tercer Sector Social


Sovint es visualitza el Tercer Sector Social com a sector generador de productes i serveis amb valor afegit. Un valor afegit que ve donat, principalment, pel retorn social dels processos productius, ja sigui la inserció laboral de col·lectius especialment vulnerables o la incorporació de models de gestió empresarial centrats en la persona i no lucratius, entre d'altres.

Però com a sector generador d'activitat econòmica en l'àmbit dels serveis socials i d'atenció a les persones, el Tercer Sector és també consumidor d'una gran varietat de productes i serveis, tots ells necessaris per dur a terme la seva activitat principal en els seus diferents àmbits d'actuació: lleure educatiu, atenció a la dependència, discapacitat, salut mental, acció social amb infants, famílies i altres col·lectius en risc...

En aquesta línia, una de les dades que ens aportava l'Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016 - i que sembla que les dades de l'edició 2017 vénen a confirmar - és que només el 39% de les organitzacions del Tercer Sector Social que externalitzen serveis accessoris a l'activitat principal ho fan a través de l'oferta que genera el mateix sector o l'Economia Social, en sentit ampli.

Per entendre de què estem parlant, ens referim per exemple a serveis com la bugaderia d'una residència de gent gran, la confecció d'uniformes, la neteja d'equipaments o centres residencials, les assegurances, la compra de material, els serveis d'impressió, de comunicació, de disseny gràfic, de gestoria, de manteniment informàtic o de càtering, entre molts d'altres.

No disposem de dades que permetin comparar les pràctiques de consum de les organitzacions del Tercer Sector Social amb les del conjunt del teixit empresarial català i, per tant, no sabem interpretar si aquest 39% és molt o és poc. En qualsevol cas, el que sí que tenim clar és que hi ha un camí de millora a recórrer.

Com a organització empresarial representativa del Tercer Sector Social i membre de la recentment constituïda Associació Economia Social Catalunya, des de La Confederació entomem el repte i ens proposem aprofundir en la matèria, convençuts que la intercooperació entre organitzacions del mateix sector és fonamental per enfortir i promoure el conjunt de l'Economia Social.

D'acord amb això, i amb el suport de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, des de La Confederació estem realitzant un diagnòstic per aproximar-nos a la demanda de les entitats del sector en relació a l'externalització de serveis i les possibilitats de cobrir-la des de l'oferta provinent de l'Economia Social.

Volem donar resposta a preguntes com: quins són els criteris que utilitzen les organitzacions del Tercer Sector Social a l'hora de comprar productes i serveis? Troben en el mercat social l'oferta de productes o serveis que necessiten? Es coneix suficientment l'oferta del mercat social? Hi ha nínxols de mercat no coberts i que podrien desenvolupar-se des de l'Economia Social? Quina tipologia de productes i serveis necessiten les entitats del Tercer Sector Social per desenvolupar la seva activitat principal? Com incideix el sector d'activitat en aquestes necessitats? Quins instruments de promoció-difusió dels productes i serveis de mercat social existeixen actualment?

Per fer-ho, necessitem conèixer les pràctiques i la visió de les entitats que conformen el Tercer Sector Social i en aquest sentit, les animem a contestar el següent qüestionari electrònic fins al dia 11 de juny de 2017.

Ens ajudes?

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article