Un observatori per avançar en igualtat de gènere


En aquests moments, és clau per a Catalunya que tots els agents socials sumem per avançar i fer que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat inajornable. A més, la violència masclista, la conseqüència més terrible de la desigualtat entre dones homes, encara és una realitat que pateixen moltes i moltes dones, massa, i que hem d’erradicar el més aviat possible.

És amb aquesta finalitat que el Govern ha constituït l’Observatori de la Igualtat de Gènere, nou òrgan adscrit a l’ICD que assessorarà el Govern en matèria d’igualtat i per garantir el compliment de la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.

El seu objectiu és corregir situacions de desigualtat de les dones a Catalunya prioritzant les àrees de la violència masclista, la situació laboral i la imatge pública de les dones, per mitjà del treball de dades, estadístiques i de recerca.

Aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya és un objectiu àmpliament compartit i de consensos. També és un objectiu compartit mundialment. En aquest sentit el Govern està treballant per tal que l’Objectiu de Desenvolupament sostenible 5, de l’Agenda 2.030 de les NNUU “aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes” sigui una realitat a casa nostra.

Així, l’Observatori permetrà que a Catalunya puguem determinar i mesurar l’evolució de les desigualtats de gènere i els motius de la seva persistència, disposem d’estudis i informes, especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones, i s’elaborin propostes concretes i ben fonamentades al Govern sobre les actuacions que consideri adients per corregir situacions de desigualtat o de violència masclista.

Les seves àrees d’intervenció són la participació política i social de les dones; la igualtat en l’educació, cultura i coneixement; les dones en el treball, l’ocupació i empresa; les polítiques socials per a les dones; el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat des d’una perspectiva de gènere, i la justícia i la seguretat de les dones i per a les dones.

Com no podia ser d’una altra manera, en l’elaboració d’aquest Observatori hi han participat les entitats de defensa dels drets de les dones, que en una jornada participativa, van exposar les seves propostes, que es van valorar i en la major part dels casos, adoptar.

Aquest òrgan, que tindrà la seva primera reunió constitutiva el proper mes de setembre, compta amb una representació molt àmplia de la societat. En formaran part representants dels consells de l’Audiovisual; l’Interuniversitari; Il·lustres Col·legis d’Advocats; de Metges; Infermeres i Infermers; les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació; els col·legis de Psicologia; de Politòlegs i Sociòlegs; Periodistes; Treball Social i d'Educadores, i Educadors Socials. També tindrà representants de les organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i les entitats del món local.

I en representació de l’administració de la Generalitat, hi haurà vocals de la direccions generals de Comunicació del Govern, Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Policia, Administració de la Seguretat, Política Lingüística, Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Igualtat, Famílies, Atenció a la Infància i l’Adolescència, Desenvolupament Rural, la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El retiment de comptes es farà per mitjà de l’Institut Català de les Dones, que informarà anualment dels resultats de l’activitat de l’Observatori a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya.

Sense igualtat efectiva de dones i homes no és possible assolir la societat capdavantera que totes i tots volem. La creació d’aquesta nova eina permetrà investigar les desigualtats de dones i homes a Catalunya i definir un sistema d’indicadors d’igualtat comparables a nivell nacional i internacional, perquè volem avançar en la igualtat de gènere. L’Observatori d’Igualtat de Gènere permetrà sumar esforços de tota la societat, i millorar l’efectivitat de les polítiques per millorar la vida de les dones i els homes del nostre país.


 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article