‘Dinerologia’ o ètica empresarial


Com guanyen diners les empreses? La resposta sembla òbvia, gràcies a la venda dels seus productes o serveis, però cada vegada són més freqüents les organitzacions que utilitzen altres vies complementàries per fer créixer el seu compte de resultats. No pagar als proveïdors en un termini raonable, operar en paradisos fiscals o fer ús d'alguns tipus de mecanismes financers i empresarials “legals” s'han convertit en una pràctica habitual de nombroses companyies per incrementar els seus ingressos. Poc importa que aquests guanys siguin a costa del patiment de petites i mitjanes empreses o d’aprofitar certs buits legals que els permetin evitar el pagament d'impostos, sempre que el resultat siguin uns atractius zeros de més en acabar el trimestre.

Al mateix temps que es consolida el compromís amb la responsabilitat social tant per part de la ciutadania com del món empresarial, l'anomenada dinerologia s'està imposant a la nostra societat. L'enginyeria financera està guanyant terreny en la forma d'operar de les grans corporacions, aquelles que publiquen memòries de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) cada dia més llargues i sofisticades. La paradoxa és evident donat que, lamentablement, cada metre que guanya aquest nou art de gestionar els diners el perd l’ètica empresarial, ja que créixer a costa de l'estrangulament dels proveïdors o de cometre irregularitats en matèria fiscal no és compatible amb ser una companyia responsable. La veritable RSC és aquella transversal i integrada completament en l'ADN de l'empresa, no la que serveix per fer un rentat d'imatge.

Ser un empresari ambiciós (en el bon sentit de la paraula) no és negatiu, aquesta ambició ha estat i és un gran motor per aconseguir bons resultats, incrementar la productivitat i l'eficiència en tot tipus de sectors. Les empreses han de ser rendibles i guanyar diners, per això s'han creat, però no ho han de fer renunciant a l'ètica empresarial. La fórmula per incrementar el compte de resultats no hauria ser senzillament oferir un producte o servei de qualitat a un bon preu, donant resposta a una sèrie de necessitats dels clients. De vegades, el camí més obvi és també el més encertat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Lluis Martret Martorell
1.

Quant la humanitat apliqui la ECONOMIA DEL BE CUMU de Cristian Felber, comensarem a anar be.

  • 0
  • 0

Comenta aquest article