L’atenció centrada en la persona i la UVic-UCC

En aquests últims anys s'aprecia un interès creixent en els serveis sociosanitaris del nostre país cap al que s'ha denominat l'Atenció Centrada en la Persona (ACP), com queda palès a l'informe ACP en el model d'atenció integrada social i sanitària de Catalunya. L'any 2008 l'OMS va definir l'ACP com aquella atenció que s'aconsegueix quan es posa la persona en l'eix on interactuen la resta de dimensions relacionades amb la intervenció basada en l'evidència científica, organització del servei, equip, interdisciplinarietat i ambient. L'ACP és un enfocament que els països més avançats en polítiques sociosanitàries (Països Nòrdics, Canadà, entre d'altres) han assenyalat com a element clau per a la millora de la qualitat assistencial a les persones.

Teresa Martínez Rodríguez destaca 10 punts a partir del decàleg de l'ACP: considera que les persones són éssers amb dignitat independentment de la seva edat, les malalties, l'estat cognitiu o el grau de discapacitat o dependència. Que cada persona és única i singular, amb les seves experiències de vida, i per això és imprescindible que l'atenció que es dona sigui personalitzada. Que les persones tenen dret a controlar la seva pròpia vida fins i tot en els casos en què hi hagi una greu afectació cognitiva.

En aquest sentit, totes les persones tenen capacitats i fortaleses, i cal potenciar-les malgrat les seves limitacions. Per assolir el benestar físic i mental cal aconseguir entorns accessibles i confortables, posant en pràctica l'atenció en tot el que succeeix en el dia a dia, en la quotidianitat de cadascú, perquè les persones són éssers socials que interactuen amb els altres i amb el seu medi. Per tant, els altres professionals, la família, els amics o els voluntaris són essencials en el desenvolupament del projecte vital de les persones i tenen un paper clau en l'exercici de l'autodeterminació i en l'assoliment del benestar. Finalment, l'autora destaca que les persones són multidimensionals i estan subjectes a canvis. Oferir una atenció holística permet tenir en compte els diferents aspectes bio-psico-socials dels ésser humans.

Una atenció centrada en la persona, concepte originari de la psicologia humanista, concretament de Carl Rogers i la Teràpia Centrada en el Client, permet que els professionals sociosanitaris tinguin en compte la veu dels usuaris. Això significa que els usuaris participen en el disseny i en la pràctica del seu itinerari de salut/social i d'aquesta manera són persones actives de la seva experiència. Tenir veu significa ser escoltat, comprendre què és el que l'altre vol segons les seves creences, els seus valors. Escoltar la veu de les persones significa millorar la qualitat de les intervencions, en el sentit que millora la satisfacció en el tracte rebut, s'incrementa la seguretat, la confiança i l'apoderament. Les persones que participen activament en les seves cures milloren els seus resultats de salut i poden obtenir millors estils de vida saludables.

Cal destacar que la teràpia ocupacional ha reconegut la importància de la perspectiva de la persona des dels inicis de la professió. Així doncs, la pràctica basada en l'ACP des d'aquesta disciplina sociosanitària reconeix l'autonomia i la necessitat de la persona de participar en la presa de decisions sobre les seves necessitats ocupacionals, integrant les seves potencialitats en el procés terapèutic i els beneficis de l'aliança entre la persona i el terapeuta, i verificant que els serveis que s'ofereixen són accessibles i encaixen en l'entorn en que viu la persona.

En aquesta línia, el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 contempla el principi de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya i els de la Llei de Salut Pública on destaca la necessitat de tenir professionals disposats a donar veu a les persones, escoltar-les i adaptar-se a les seves necessitats, a més de destacar com a repte l'oferta d'una atenció social i sanitària més integral i integrada. Així doncs, el fet que vàries de les línies estratègiques del Pla de Salut plantegin la importància de la participació de les persones en les polítiques de salut, o que l'enfocament assistencial ha de ser compartit i col·laboratiu entre professionals i organitzacions, mostra que l'ACP i l'atenció integrada no és una moda passatgera. Donat que aquest canvi de paradigma necessita anar acompanyat d'una modificació de les estructures i d'una transformació en la manera d'atendre les persones, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ofereix el "Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat", conjuntament amb la Fundació Pilares liderada per Pilar Rodríguez, que capacita els professionals per dissenyar, dirigir, intervenir, gestionar o fer recerca en programes o recursos dirigits a persones amb discapacitat, en situació de dependència i/o de cronicitat basats en l'AICP.

Seguim doncs, treballant plegats per l'aplicació de l'ACP al nostre país, sempre amb el protagonisme dels nostres usuaris.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Anna Bonafont Vic
1.

Tot el meu reconeixement i agraïment a Pilar Rodríguez i la Fundación Pilares que han treballat de valent per fer ho possible. I ja anem per la quarta edició. Dra Anna Bonafont.

  • 0
  • 0

Comenta aquest article