#Veusquenoveus

Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, des de l’Institut Català de les Dones hem realitzat la campanya de sensibilització ‘Veus que no veus’, que té per objectiu impulsar una visibilitat més justa i equilibrada de les dones als mitjans de comunicació. El vídeo de la campanya està protagonitzat per dones que no apareixen habitualment als mitjans o que hi apareixen estereotipades, amb l’objectiu de reivindicar i impulsar una millor visibilitat de les dones reals.

El procés de creació s’ha dut a terme amb dones que participen en activitats de La Bonne, treballadores de la llar, dones grans del districte de Ciutat Vella i treballadores culturals. Aquestes dones són també les que es reflecteixen en la gràfica de la campanya, que es veurà avui en cartells i insercions als diaris.

El nostre objectiu és avançar en la normalització de la representació de les dones i l’eliminació dels imaginaris que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes. És urgent arribar a la paritat en tots els programes d’opinió i aconseguir una representació justa, equilibrada, no esbiaixada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials. El Pla estratègic de polítiques de gènere del Govern tindrà un eix d’actuacions per a la visibilització de les dones als mitjans de comunicació i que, per a desenvolupar-les, caldrà la complicitat de tots els agents implicats.

Des de l’ICD hem iniciat un procés de participació per a l’elaboració d’aquest Pla i aquest mes de març hem convidat a les entitats i els agents socials implicats a incorporar la seva expertesa en la seva elaboració.

Intervindran en aquest procés tots els departaments de la Generalitat, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, Grups d’Expertes, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Serveis especialitzats i els Circuits territorials de violència masclista. Un cop l’ICD elabori la proposta amb totes les aportacions passarà un procés de validació a través de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i les entitats municipalistes de Catalunya fins a la seva aprovació per Acord de Govern.

Les polítiques públiques que desenvolupa el Govern en aquest camp incorporen dues novetats. Per una banda, ara farem plans anuals de millora de la transversalitat: per enfortir la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells i actuacions de l’administració de la Generalitat. Per una altra banda, les actuacions s’executaran i avaluaran per períodes de 2 anys.

El Pla, a més de la visibilització de les dones i la comunicació no sexista, aborda els següents eixos: educació i promoció del valors i models igualitaris; promoció de l’equitat de gènere en el treball i la coresponsabilitat en els usos dels temps; prevenció i eradicació de la violència masclista; participació política i social i apoderament personal i comunitari de les dones; millora de la qualitat i de l’abast de la perspectiva de gènere sectorial (esports, universitats, món rural, justícia) i transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Per poder incorporar la perspectiva de gènere a totes les actuacions de l’administració, el Govern ha dissenyat el Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020. És en aquest marc que l’ICD i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya inicien aquest any el Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (PIGGP).

Aquest curs de tercer cicle aportarà coneixements, competències i habilitats per a la construcció d’una gestió pública amb perspectiva de gènere. La seva realització dóna compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes (LIEDH), respecte a l’obligació de formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere impartida per personal expert.

El nostre objectiu és fer polítiques el màxim d’eficaces i que donin la millor resposta possible a les necessitats de les dones de Catalunya.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article