Programes de reforç escolar durant l’estiu: una eina efectiva contra la repetició de curs


La repetició de curs no només és una mesura econòmicament costosa, sinó que a més és una pràctica que d'acord amb els estudis rigorosos sobre la qüestió no té impactes positius ni sobre les actituds ni sobre el progrés educatiu dels alumnes repetidors. Encara més, quan la repetició es dóna durant l'etapa de secundària sol ser un molt bon predictor de l'abandonament prematur dels estudis. Així doncs, la repetició de curs és una situació no desitjable, tant des del punt de vista social com del de l'alumne.

Tenint en compte això, i tot i la millora dels darrers anys, l’alta incidència de la repetició i l’abandonament educatiu prematur en el context català és una situació preocupant. A Catalunya, el 21% dels alumnes de 15 anys han repetit almenys un curs escolar i el 17,1% dels alumnes abandonen prematurament els estudis. Aquestes dades contrasten amb la mitjana de la Unió Europea, on el 15% dels alumnes de 15 anys han repetit i l’abandonament educatiu prematur és del 10,6%. Per tant, Catalunya té un repte important en intentar redirigir aquesta situació. I per fer-ho, calen polítiques públiques que es provin efectives.

En aquest sentit, la literatura internacional coincideix en que els programes de reforç educatiu durant l’estiu són un terreny prometedor, ja que diverses avaluacions d’impacte rigoroses mostren que les intervencions educatives que es planifiquen i implementen durant l'estiu poden tenir impactes positius en els resultats acadèmics dels alumnes. Això és especialment cert en programes que prioritzen el component acadèmic, compten amb activitats impartides en grups reduïts i tutoritzacions individuals, tenen una durada i intensitat relativament altes (generalment no inferior a 80 hores) i que incentiven la implicació de les famílies.

Des del curs 2012-2013, el Consorci d’Educació de Barcelona ofereix reforç i suport escolar a alumnes d'educació secundària obligatòria en risc de repetició escolar a través del seu programa Èxit Estiu. El programa es caracteritza per ser conduït per estudiants universitaris, ser de participació voluntària i gratuïta, treballar en grups reduïts i tenir una durada relativament curta, concretament 30 hores durant tres setmanes de juliol.

L’estiu de 2017, el programa va comptar amb 2079 alumnes participants provinents de 48 instituts públics i 13 centres concertats de la ciutat de Barcelona. Aquell mateix any, a iniciativa conjunta del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i amb l’objectiu d’avançar en el coneixement sobre l’efectivitat d’aquest tipus de programes al nostre país, es va apostar per fer una avaluació de l’impacte del programa Èxit Estiu. És a dir, analitzar en quina mesura la participació al programa contribuïa a la millora dels resultats en la convocatòria extraordinària de setembre dels alumnes que hi participaven.

Els resultats d’aquesta avaluació indiquen que, en el primer any de funcionament, l’Èxit Estiu va tenir un impacte positiu sobre la probabilitat d'aprovar totes les assignatures així com sobre el nombre total d'assignatures recuperades pels alumnes participants. Així mateix, es constata un augment en la probabilitat d'obtenir el Graduat Escolar entre els alumnes de 4t d'ESO. Aquestes troballes es veuen corroborades pels resultats de l’avaluació del programa en la seva edició de 2016-2017. De fet, en aquesta darrera edició també s'observa un impacte positiu del programa en la probabilitat de promocionar de curs en els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO. Si bé és raonable pensar que aquests efectes sobre la repetició haurien de portar aparellat un impacte positiu en termes de reducció dels nivells d'abandonament educatiu, seran necessàries avaluacions que mirin concretament a aquest aspecte per determinar en quina mesura aquesta hipòtesi es confirma.

En resum, els resultats d'impacte obtinguts són clarament positius i confirmen els beneficis d’intervencions de reforç i aprenentatge formal durant l'estiu també en el nostre context. Més encara, mostren que un programa d'estiu, conduït per estudiants (i no per professors qualificats) i de baixa intensitat i durada (30 hores) també pot tenir impactes positius en els resultats educatius de l'alumnat de secundària, si més no en el curt termini. Per tant, tot i que és evident que la lluita contra la repetició de curs i l'abandonament escolar difícilment produirà resultats sòlids i sostenibles si no és capaç de combinar diferents programes i accions, sembla clar que els programes d'estiu estan cridats a jugar un paper rellevant en la millora de les perspectives educatives de nens i adolescents.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article