25 anys caminant per l’equitat


En les dècades dels 80 i 90, amb una democràcia ja consolidada, i uns drets i llibertats cada vegada més amplis, van ser moltes les iniciatives col·lectives i desinteressades, que amb l’afany de transformació social, van donar peu a la creació de diferents associacions sectorials i entitats per donar resposta a necessitats de la població, i a l’aparició de moltes ONG.

En aquest context, no era estrany plantejar-se crear una entitat social per treballar per les dones i per la millora de les condicions de vida d’aquelles que patien situacions de vulnerabilitat, especialment en l’àmbit laboral. Però el que ja no era tan fàcil, i la Fundació SURT ho sap bé, era fer-ho des dels feminismes i promovent la igualtat entre homes i dones. La lluita pels drets de les dones, i l’abordatge des d’una perspectiva gènere no estaven encara en les primeres planes de les agendes polítiques, malgrat ja es començava a institucionalitzar el discurs feminista i a incorporar modestament els primers canvis legislatius per a la promoció de la igualtat, i malgrat s’anaven creant progressivament organismes com l’Instituto de la Mujer (1983) o l’Institut Català de les Dones (creat com “de la dona” l’any 1989).

Als seus inicis, La Fundació SURT, que va obrir les portes ara fa 25 anys, va necessitar recollir molts arguments per convèncer de la necessitat de treballar en l’àmbit social des d’una perspectiva feminista i va necessitar, també, trobar aliats i aliades que volguessin col·laborar en aquest projecte.

I és que treballar per la igualtat de gènere en aquells anys, era encara massa prematur per segons qui, i no va ser fins més endavant quan van començar a emergir més entitats, iniciatives i polítiques públiques en pro de l’equitat , que van venir acompanyades de la Llei estatal d’Igualtat efectiva del 2007, o de la Llei Catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista el 2008.

En aquest recorregut d’avenç en la defensa de drets de les dones, la Fundació SURT no ha deixat de ser-hi, ni de lluitar ni un moment fins a dia d’avui, amb la mateixa finalitat i el mateix convenciment de poder transformar la nostra societat en una societat més equitativa i lliure de violències masclistes.

Un recorregut de 25 anys, durant els quals els moviments feministes s’han anat organitzant i adaptant a la diversitat dels canvis del segle XXI, en el que la ciutadania està cada vegada més sensibilitzada front les diferents violències masclistes, i en el que s’han anat generalitzant i transversalitzant les polítiques de gènere , creant fins i tot estructures polítiques i tècniques específiques, i instruments com els Plans d’Igualtat o els protocols i circuits contra la violència masclista. Un recorregut encara insuficient, on SURT ha anat creixent, diversificant i professionalitzant la seva intervenció.

I ho ha fet des del treball constant d’acompanyament a les dones, especialment a les més vulnerables, en els seus processos d’apoderament personal i econòmic; facilitant la seva inserció sociolaboral i la millora de l’ocupació; oferint recursos i serveis de suport per aquelles dones que han patit situacions de violència o han vist els seus drets vulnerats; treballant al barris i territoris des de l’acció comunitària; fomentant noves alternatives que passen per l’economia social i solidària i que visibilitza i reconeix el treball de sosteniment de la vida (treball de cures); formant i sensibilitzant la ciutadania i a professionals de diferents àmbits per garantir la perspectiva de gènere; desenvolupant serveis de promoció de la igualtat; i generant coneixement i reflexió des de la recerca, per millorar la intervenció social i incidir políticament i socialment per aconseguir l’exercici efectiu dels drets de les dones.

Aquest any, en el marc de la celebració dels 25 anys de la Fundació SURT, volem aprofitar, no només per fer visible la trajectòria i la tasca de l’entitat al llarg de tots aquests anys, sinó també per reivindicar que volem seguir actuant per millorar la vida de les dones, analitzant els efectes dels nous contextos i seguint establint aliances i treball en xarxa amb les diferents administracions, el moviment feminista i altres agents socials, fent-ho com sempre hem fet, des d’una perspectiva de gènere.

Volem fer-ho amb el mateix compromís que hem tingut durant aquests 25 anys, amb el mateix convenciment que la nostra tasca com la de moltes entitats i iniciatives que treballen per fer efectius els drets de les dones són encara necessàries i imprescindibles, perquè malgrat els avenços i les eines de què disposem, no podem relaxar-nos davant una sistema patriarcal que encara és generador de moltes desigualtats, i en un context encara ressentit per l’impacte d’una crisi que fa deu anys que ens acompanya que ha suposat un aprofundiment d’aquestes desigualtats i en alguns casos, fins i tot, un retrocés en drets.

La bretxa salarial, els constants assassinats per violència masclista o les múltiples discriminacions per raó de sexe que vivim a diari són alarmesconstants que ens recorden que no podem deixar de seguir treballant per a l’apoderament de les dones, per a l’enfortiment i articulació de les comunitats i per garantir un compromís polític segueixi apostant per la equitat efectiva de gènere.

Sabem que malgrat la feina feta durant aquests 25 anys, i les lluites feministes que no han deixat de persistir, ens queda molt camí per recórrer i cal seguir-hi sent, juntes i compromeses.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article