Àrea d'Atenció del Servei Especialitzat en la Prevenció, Atenció i Recuperació de les Violències vers les Dones. Associació El Safareig

  • logo
    logo
Àrea d'Atenció del Servei Especialitzat en la Prevenció, Atenció i Recuperació de les Violències vers les Dones.

- Servei d'Atenció Integral del Safareig

És el model d'atenció que es fa a l'espai del Safareig. Es tracta d'un servei de prevenció, atenció i recuperació davant situacions de violència masclista.

La tasca principal del servei és la recuperació i l'empoderament de la dona com a subjecte actiu de la seva vida perquè les persones que han viscut situacions de violència han estat victimitzades i molt sovint, han deixat de ser protagonistes de la seva pròpia vida.

El Servei d'Atenció Integral del Safareig actua arreu de Catalunya. L'utilitzen dones que, o bé no tenen cap recurs al seu municipi o bé les dones que no volen utilitzar el recurs del seu municipi per diversos motius (per mantenir l’anonimat, etc.)

Els serveis que ofereix aquest model d'atenció són:

Consultoria

Atén el malestar de la dona. La consultora atén entre 1 i 6 sessions depenent de la demanda. Si es tracta d’una situació de violència a vegades es tracta d’una situació d’alt risc i d’emergència, i en aquests casos la consultora treballa amb la dona i els recursos adients la seva seguretat i la de les filles/fills. Si es tracta d’una situació de violència però amb risc baix i/o sense identificació de la violència, la consultora treballa per a la identificació del que està passant i per a que la dona pugui prendre les seves pròpies decisions.

Un primer moment és el d'atenció i identificació de la situació de violència.

L'objectiu és fer una l'acollida de qualitat. La tasca es centra en poder identificar, posar nom i comprendre, des d'una perspectiva de gènere psico-social, la situació que viu la dona. Es dona informació dels recursos i les accions que la dona té dret a utilitzar. La professional orienta i ofereix totes les possibilitats i és la dona qui decideix el pas ha fer.

És molt important que la dona vulgui fer el pas i que, des de l'equip professional, es     treballi perquè ella sigui la protagonista del procés. 

Treball amb una Psicòloga

És una segona fase en la qual la dona ha decidit que vol seguir treballant des de l’atenció psicològica les seqüeles d’haver viscut violència a la parella, per a la seva recuperació d’aquesta experiència.

El segon moment és el de recuperació en el qual a la dona se li ofereix atenció psicològica individual o grupal.
   
El treball individual serveix per abordar aquells aspectes que la dona ha vist en el primer moment i que necessiten d'una orientació professional psicològica especialitzada.

El treball grupal és de caràcter anual, encara que prorrogable un any més segons la situació. El grup representa una oportunitat per poder entendre que la situació de violència és una problemàtica social mitjançant la coneixença de dones que han viscut situacions semblants i alhora preguntar-se per quina ha estat la seva situació concreta i particular.
   
El model del Safareig es troba en constant revisió per part de les mateixes professionals, i és per això, que des de fa uns anys creuen que el treball en grup és una de les claus de la recuperació de la dona. 

   
- Servei Informació i Atenció a la Dona (SAID) dels Ajuntaments

Són els serveis municipals que els ajuntaments de poblacions amb 20.000 habitants han de tenir per la Llei 5/2008, del 24 de Abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

El Safareig ofereix, als ajuntaments que els hi demanen, el seu model d'atenció. Actualment els SAID dels ajuntaments de Cerdanyola, Montcada i Reixac, Badia del Vallés, Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts són gestionats pel Safareig.

En aquells municipis on la feina té resultats més positius és en aquells en els quals es pot combinar la feina de la consultoria i la tasca de la psicòloga. 

En el Safareig s’ofereix atenció a dones de qualsevol part de Catalunya al Servei Integral ja que té conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania i rep altres subvencions de la Generalitat com és la del Institut Català de les Dones i el Departament de Salut.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Quartera Virlot
1.

Diu molt d'un associació (iniciativa privada sense lucre) que gestiona un servei públic com són els SAID!!

  • 0
  • 0

Comenta aquest article