Barcelona i el tercer sector, una aliança imprescindible per promoure l’habitatge assequible

S’impulsen els primers cohabitatges per a gent gran i persones amb discapacitats intel·lectuals i la primera cooperativa de lloguer


Amb el suport de  

Un habitatge és un refugi. No tenir-lo suposa viure a la intempèrie, viure desprotegit. Malauradament, les notícies evidencien que no tothom pot disposar d’aquesta protecció perquè la realitat empeny a moltes persones a la intempèrie. Entitats i organitzacions treballen per fer front a aquesta situació i per mirar de trobar-hi una solució. En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona ha intensificat la col·laboració amb el tercer sector per promoure habitatge assequible. Concretament, amb aquesta col·laboració s’impulsen els primers cohabitatges per a gent gran i persones amb discapacitats intel·lectuals i la primera cooperativa de lloguer.

Aquest és un pas més en la col·laboració amb promotors socials i cooperatius que es va iniciar el passat mes de novembre amb l'objectiu d'ampliar el parc públic d'habitatge, que arrossega un dèficit estructural des de sempre. Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin i altres ciutats europees, aquest conveni és un marc de col·laboració publico-privada-social per contribuir a donar resposta a les necessitats d'habitatge de la població de la ciutat.

El conveni va ser subscrit per l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS) i com a entitats signants la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES), i la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge de Catalunya (COHABITAC).

Del miler de pisos previstos, un 60% seran habitatges de lloguer i l'altre 40% es destinaran a iniciatives de cohabitatge

Què suposa aquesta col·laboració? Concretament, amb el conveni signat a la tardor s'impulsen un miler de pisos nous en solars i edificis municipals per rehabilitar. D'aquest miler, un 60% dels pisos seran habitatges de lloguer i l'altre 40% es destinaran a iniciatives de cohabitatge, és a dir, habitatge cooperatiu assequible en cessió d'ús. A més de cobrir la necessitat estructural d'habitatge, amb aquest acord es pretén donar resposta a la urgència habitacional accelerada per la crisi de la Covid-19 que ha colpejat els ciutadans. Per aquest motiu, l'acord ha agafat embranzida i es preveu que els projectes podrien iniciar les obres a mitjans o finals de 2022 i acollir els primers usuaris l'any 2024.

373 habitatges per a una nova vida

Sembla complicat eixugar la demanda d'habitatge  a la ciutat i, encara més, d’habitatge protegit. Per aquest motiu, les entitats socials implicades en l’acord amb el consistori promouran i gestionaran, des d’aquest mes de maig, 12 solars assignats. En total, es tracta de 12 promocions que representen 373 habitatges previstos per a una primera fase del conveni. D'aquestes, set seran de cohabitatge i s'han assignat a cooperatives per a la construcció de 144 pisos. Les cinc restants suposaran 229 pisos, i seran adjudicades a promocions de lloguer.

Les cooperatives Sostre Cívic i Vida Cooperativa s'ocuparan d'impulsar, respectivament, cohabitatges per a persones grans i per a persones amb discapacitat intel·lectual, unes iniciatives pioneres que fa molt temps que les reclama el sector de l'habitatge cooperatiu i que tot just arrenquen amb aquest acord. Les iniciatives de cohabitatge es construiran a Sarrià- Sant Gervasi, Gràcia, Ciutat Vella i Sant Martí.

El conveni també reserva promocions on puguin optar cooperatives de lloguer, una fórmula innovadora sense precedent a la ciutat, en la qual les persones llogateres passen a formar part de la cooperativa i accedeixen a la gestió de la promoció.

Com s'adjudicaran els projectes de habitatge?

El mateix disseny del conveni busca aportar “una major celeritat” en tràmits i processos. Al consistori reconeixen que “l'objectiu és garantir la titularitat pública del sòl al llarg del temps i el seu desenvolupament per part d'entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives”.

D’aquesta manera es constituiran dues taules d'elaboració de propostes; una per a les promocions de lloguer i l'altra per a la cessió d'ús. Cohabitac i la FCHC formaran la primera taula per tal de rebre i proposar el millor projecte de promoció de lloguer per a cada solar o edifici, mentre que la mateixa FCHC i la XES formaran la taula que farà el mateix per a les propostes de cessió d'ús.

El conveni també reserva promocions  per les cooperatives de lloguer

Les propostes es faran arribar a la Taula de Designació formada per l'Ajuntament de Barcelona, que tindrà la majoria, i GHS. Aquesta Taula de Designació serà l'encarregada de validar o no les propostes. A més, els membres designats per GHS en aquesta comissió no podran ser part interessada en l'adjudicació que es tracti, i l'assignació de solar o edifici final es farà sempre per part de l'Ajuntament.

Qui podrà accedir als habitatges? En cas d’estar interessats en ser usuaris finals dels habitatges de lloguer que es promouran cal inscriure’s al web de l’ajuntament. Per habitatges en cessió d’ús, totes aquelles persones interessades s’han de dirigir a les dues entitats formant part de la taula d’elaboració de propostes en cessió d’ús (FCHC i XES) que estan a la pàgina d’entitats signants.

Respondre a l'interès general

La mateixa Taula de Designació i les entitats representatives vetllaran perquè les propostes beneficiàries responguin a l'interès general tenint en compte certs criteris, com per exemple, la celeritat en la tramitació i construcció o rehabilitació d'habitatges, la capacitat tècnica i econòmica per garantir l'execució de l'obra i alhora dinamitzar el sector de l'habitatge social i cooperatiu.

A més, també es valorarà que les propostes guanyadores puguin garantir preus de lloguer o de quotes de cessió que s'adeqüin als preus protegits i que facin servir criteris d'emergència climàtica, de millora energètica i que fomentin els lligams comunitaris.

Un camí cap al model de gestió conjunta

El conveni posa la primera pedra d'un futur operador social similar als “Community Land Trust” originari de les comunitats afrodescendents dels Estats Units i països del nord d'Europa, on administració, promotors socials i comunitats de veïns es constitueixen conjuntament en promotors i gestors del parc protegit.

Amb aquest objectiu, el conveni recull la voluntat d'estudiar la constitució d'un operador social d'habitatge i preveu que les entitats socials, un cop amortitzats els crèdits, hi destinin el 50% dels seus resultats.

Al llarg dels mesos vinents hi ha prevista una segona fase amb solars per uns 280 habitatges

Impulsar el teixit de l’economia social i solidària és un altre dels objectius que persegueix aquest acord. “Un teixit econòmic divers i amb gran capacitat de resiliència en la conservació de l'ocupació en moments de crisi i que contribueix especialment a construir un model econòmic més sostenible i equitatiu”, expliquen.

Al llarg dels mesos vinents hi ha prevista una segona fase amb solars per uns 280 habitatges i la llista s'anirà ampliant fins a arribar als 1.000 habitatges durant els pròxims anys.

Amb aquesta acció, el consistori prem l'accelerador en matèria d'habitatge i continua un camí iniciat el 2015. Des d'aleshores, s'han impulsat un total de 10 promocions i 246 habitatges amb la cessió d'ús de solars a llarg termini a cooperatives, que sumats a les promocions que ara es posaran en marxa es converteixen en més de 600 habitatges a través de la promoció delegada.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article