Consorci Sant Gregori

  • logo
    logo
  • L'edifici dels serveis centrals
    L'edifici dels serveis centrals
  • Entrada al centre Joan Riu
    Entrada al centre Joan Riu
Serveis principals

Servei de centre de dia “Roures”

Servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals, la titularitat del qual és ICASS.
Va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual de 18 a 65 anys en situació de dependència.
Normativa reguladora: Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Escola d’Educació Especial “Joan Riu”

És una escola privada concertada amb el Departament d’Educació que atén infants i adolescents de 3 a 18 anys amb necessitat de suport generalitzat o extens.

Servei de llar residència infantil “Joan Riu”

Servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent.
Va dirigit a infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual de 3 a 18 anys en situació de dependència i risc social.
Normativa reguladora: Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat

Servei de centre residencial “Roures”

Servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent.
Els usuaris que atenem són persones de 18 a 65 anys amb discapacitat intel·lectual i en situació de dependència.
La normativa reguladora és Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

Serveis de valoració i orientació


Servei de valoració i orientació

Aquest és un servei per valorar el grau de disminució. Aquest reconeixement serveix per determinar el grau de minusvalia, les limitacions de mobilitat i la necessitat o no d’una tercera persona en funció dels barems que estableix el Reial Decret 1971 de 1999, de 23 de Desembre. La valoració la fa un equip de professionals integrat per metges, psicòlegs i treballadors socials dependents dels Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Les persones que poden acreditar el grau de disminució poden beneficiar-se de diferents prestacions que ofereix el Departament d’acció Social i Ciutadania i de totes les accions assistencials existents per a persones amb disminució.

Servies complementaris

Programa de formació de professionals d’atenció a la discapacitat i la dependència

Les línies formatives  en les quals s’incideix són:
Formació bàsica en l’atenció a la persona amb discapacitat i dependència
Formació especialitzada en l’atenció a la persona amb discapacitat i dependència

Servei d’atenció i suport a les famílies

Aquest servei exerceix la seva funció, en els Serveis d'acolliment Residencial de Centre de dia i Servei Escolar del Consorci Sant Gregori amb la finalitat de donar un Servei de Qualitat en l’atenció de les famílies dels usuaris del Consorci.

Grups suport educatius

L’objectiu és el de crear grups  amb una vessant educativa i psicosocial per tal de poder donar suport a les famílies.
Aquests grups es realitzen anualment i cada any mantenen variacions en les persones participants per tal de poder oferir a totes les famílies la possibilitat de participar-hi.
Es duen a terme sessions anuals  treballant diverses temàtiques a través de grups de 8-10 persones.

Xerrades i Jornades Formatives

L’objectiu és oferir temàtiques d’interès a través de diversos professionals del sector per tal d’augmentar la formació i informació de les famílies dels usuaris.

Programa Respir

El Consorci ofereix la possibilitat de servei de respir.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article