Alimenta, el nou model d’alimentació social impulsat a Barcelona que dignifica i empodera les persones

El projecte promou el dret a una alimentació saludable, sostenible i digna entre el veïnat de la ciutat que no té garantida la provisió alimentària


Amb el suport de  

Es pot transitar des d’un model d’alimentació social basat en l’assistencialisme cap a un que sigui transformador i digne per a les persones que travessen per un moment de vulnerabilitat econòmica?

La resposta és afirmativa, i el projecte Alimenta, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Tercer Sector des de mitjans de l’any 2020, n’és l’exemple que ho demostra. Aquest nou model d’alimentació social promou el dret a l’alimentació entre el veïnat de la ciutat que no té garantit l’abastament. L’arribada de l’Alimenta ha suposat revisar el sistema d’alimentació social fortament tensat per la pandèmia de la Covid-19 i, actualment, pel nou escenari d’alta inflació i crisi energètica.

El projecte impulsa accions integradores que potencien l’autonomia i l’apoderament de les persones ateses. També millora la qualitat de l’alimentació social basada en criteris de salut, sostenibilitat i proximitat plantejant actuacions que afavoreixen la inserció laboral i la vinculació a la vida comunitària. Tots aquests objectius s’assoleixen gràcies a l’existència d’un marc de col·laboració público-social on les entitats de la ciutat juguen un paper fonamental.

Un altre puntal clau del projecte és el foment de la integració comunitària i laboral de les persones participants

El vincle amb la comunitat i la inserció laboral formen part dels objectius del projecte

“L’Alimenta és un projecte que posa el dret a l’alimentació adequada i sostenible en el centre de les polítiques socials. Hem de superar un paradigma més assistencialista i situar les actuacions en la lògica dels drets”, assegura Sònia Fuertes, Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona. Ara bé, opina Fuertes que caldria avançar en la garantia d’ingressos, com ara una major cobertura de la renda garantida o de l’ingrés mínim vital. “Des d’aquesta perspectiva es fan possibles actuacions de naturalesa normalitzadora; si les persones tenen ingressos poden anar a comprar al supermercat escollint des de la seva autonomia i gestionant els seus recursos. Hem de pensar les nostres pràctiques més enllà de la caritat i de l’emergència. Treballar amb les persones amb aquesta lògica de drets significa que hem de tenir una cobertura de necessitats que ha d’estar incardinada a una lògica no assistencial, però, a més a més, hem de situar tot això en una lògica d’actuacions que vagi molt més enllà de la cobertura d’aquestes necessitats més bàsiques”, recorda la Comissionada.

El projecte treballa des de l’autonomia de les persones i promou la seva participació en tot el procés. “Estem acostumats a proveir a les persones que necessiten alimentació des d’una vessant assistencial: la persona arriba al servei (sigui un menjador, una entitat social o un centre de distribució d’aliments), se la proveeix, i ja no torna fins a l’endemà o fins quan tingui programada la pròxima cita al recurs. I des de l’Alimenta volem fer un gir de 360 graus”, apunta Josep Antoni Arroyo, director operatiu de l’Alimenta.

Alimenta Jovent dona servei als barris del Carmel, la Teixonera i la Vall d’Hebron | Ajuntament BCN

L’Alimenta vol integrar i enfortir les persones que necessiten suport en l’alimentació

Alimentar-se també és sociabilitzar, gaudir, relacionar-se i identificar-se culturalment

Aquest gir té una clara direcció de transformació per a les persones ateses: “S’ha d’anar més enllà de la provisió alimentària. Les persones han de ser partícips en tot el que està vinculat al que mengen. Alimentar-se és proveir-se però també sociabilitzar, gaudir, relacionar-se i identificar-se culturalment”, argumenta Arroyo. L’any 2022 el projecte ha atès 170 persones que han participat en 34 tallers de cuina comunitària. Més enllà dels tallers, el projecte ha atorgat més de 1.600 lots d’aliments i més de 13.300 àpats.

Per dur a terme aquesta transformació, l’Alimenta compta amb la col·laboració d’entitats i agents socials, així com amb el teixit empresarial de la ciutat.

Les diferents accions del projecte queden ordenades en tres eixos de treball: 1) Revisar i simplificar la gestió dels ajuts per aliments a través del projecte “Aliments amb sentit”, 2) Impulsar la cuina social i comunitària a través dels “Espais Alimenta” i 3) Afavorir l’alimentació saludable i sostenible.

Primer eix: Aliments amb sentit, un projecte de revisió i simplificació de la gestió dels ajuts per aliments

“Aliments amb sentit” és l’eix que defineix els procediments d’entrada i sortida de les persones ateses als circuits d’atenció alimentària fomentant la revisió i simplificació en la gestió. “Aprofundim en la definició de criteris clars per reordenar les actuacions i serveis actualment existents. D’aquesta manera garantim l’equitat i coherència en les respostes que portem a terme des de tots els Centres de Serveis Socials de Barcelona”, descriu Arroyo.

Segon eix: Espais Alimenta per a l’impuls de la cuina social i comunitària

“Espais Alimenta” són tres punts físics d’alimentació comunitària: Alimenta Gregal, que atén el veïnat del Besòs i el Maresme; Alimenta Jovent, que dona servei als barris del Carmel, la Teixonera i la Vall d’Hebron, i Alimenta Roure, que dona cobertura als barris del Gòtic i Ciutat Vella. Aquests espais ofereixen serveis d’alimentació (menjadors o cuines comunitàries) i, a més, s’hi afavoreix la inclusió comunitària i laboral de les persones ateses fomentant-ne l’autogestió, l’empoderament i la inserció laboral. Al capdavant dels espais hi ha les dinamitzadores comunitàries que acompanyen a les persones a desenvolupar el seu pla de treball.

“L’Alimenta ens permet treballar a mig i llarg termini amb les participants”, explica Carolina Sánchez, dinamitzadora de l’Espai Gregal

A l’Espai Alimenta Gregal, ubicat al Menjador Solidari Gregal, mengen diàriament entre 300 i 400 persones dels barris del Besòs i del Maresme. Les persones participants en el projecte, a banda d’assistir tots els migdies a dinar, perceben un acompanyament individualitzat: fan tallers de cuina i reaprofitament alimentari; realitzen un itinerari d’inserció laboral i reben suport en els diferents tràmits que puguin necessitar. Carolina Sánchez, dinamitzadora del projecte, explica el valor afegit de l’actuació als tres espais  Alimenta actualment existents: “L’Alimenta ens permet treballar a mig i llarg termini amb les participants amb qui pactem un pla de treball”. Per a Sánchez, la diferència entre un menjador social i el nou model de l’Alimenta és molt rellevant: “Quan una persona va a un menjador tradicional se li ofereix menjar i ja està. L’Alimenta, en canvi, garanteix activitats comunitàries, promou la xarxa al barri i la coordinació amb altres serveis i recursos, esdevenint també un espai individualitzat per a cada persona. S’ofereix la possibilitat de fer xarxa i aprendre. És un valor molt gran”, admet la dinamitzadora.

Cristina Rodríguez és una de les persones que forma part de l’Alimenta a l’Espai Gregal. Per a ella, la seva participació en aquesta iniciativa ha estat molt útil perquè més enllà de l’accés a l’alimentació ha pogut vincular-se amb el Programa Làbora, una acció que fomenta l’ocupació de les persones ateses als Centres de Serveis Socials que tenen dificultats per accedir al mercat de treball. “Per a mi l’Alimenta ha estat un enllaç per participar en el programa Làbora, que m’ha servit per fer una recerca de feina més activa”, explica aquesta veïna del barri.

Alimenta Roure dona cobertura als barris del Gòtic i Ciutat Vella
Alimenta Roure dona cobertura als barris del Gòtic i Ciutat Vella | Ajuntament BCN

Tercer i últim eix: Alimentació saludable i sostenible

Alimentació saludable i sostenible és l’eix que garanteix el dret a l’alimentació de qualitat i saludable, sota els criteris de l’aprofitament alimentari, la proximitat i la sostenibilitat. Una de les maneres per fer-ho és incorporar proveïdors de proximitat als serveis, cosa que facilita que els productes siguin de temporada, ecològics i locals.

L’Alimenta vetlla per l’aprofitament alimentari gràcies a la col·laboració amb el Foodback de Mercabarna

El Foodback de Mercabarna, una acció pionera en l’aprofitament alimentari

“Transitar cap a l’alimentació saludable i sostenible ho associem amb més despesa, però tots els agents d’economia social que participen en el projecte ens fan veure que això no ha de ser així. Des de l’Alimenta acompanyem a les entitats socials cap a la transició en la incorporació d’aquest tipus d’alimentació en el seu ús quotidià”, assegura Josep Antoni Arroyo.

Vinculat a aquest tercer eix cal fer esmena a la col·laboració que des de l’Alimenta s’està fent amb Mercabarna per al desplegament del centre de reaprofitament alimentari. El Foodback, nom pel qual és conegut el centre, va iniciar la seva activitat el 2022. Forma part del sistema de gestió de residus de la Unitat Alimentària de MERCABARNA, un projecte pioner de bioeconomia circular, operat en aliança amb diferents actors de la cadena agroalimentària i social, des d’un enfocament sostenible amb alt impacte mediambiental i social. El centre, a més, desenvolupa la seva operativa en aliança amb diferents actors socials clau, que aporten la seva experiència quant a inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat, com la Fundació Formació i Treball, i quant a distribució d’aliments de caire social, com Fundació Banc dels Aliments, Càritas i Creu Roja. La resta de membres del projecte són: l’ASSOCOME (l’associació dels gremis majoristes i empreses agroalimentàries de producte fresc que operen en Mercabarna), el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat Catalunya i la Fundació la Caixa.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article