La Marina del Prat Vermell albergarà la concentració més gran d’habitatges protegits de Barcelona

El barri està en plena transformació urbanística i es construiran 12.000 habitatges, 5.000 dels quals amb algun tipus de protecció social


Amb el suport de  

Diversos punts de Barcelona estan ara mateix en una clara ebullició urbanística. Un d'ells, sens dubte, és el barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc, entre els barris de la Zona Franca i la Marina del Port.

En aquest indret de la ciutat, que en els darrers anys ha estat un pol industrial i logístic destacat, s'està duent a terme una transformació urbana de gran transcendència per a la ciutat. Així, la zona situada entre la Fira 2 de Barcelona, el passeig de la Zona Franca, la ronda del Litoral i la muntanya de Montjuïc, albergarà en els pròxims anys un nou barri residencial, amb dimensions considerables: 75 hectàrees de superfície, –per fer-nos una idea, seria l'equivalent a 40 illes de l'Eixample– on es projecten uns 12.000 habitatges, dels quals 5.160 seran de protecció oficial, 1.086 seran allotjaments dotacionals per a col·lectius amb dificultats d'emancipació, i 5.700 habitatges seran de mercat lliure.

La Marina, així, representarà la concentració més gran d'habitatges amb algun tipus de protecció de tota Barcelona, i d'aquests, al voltant del 50% formarà part del parc municipal d'habitatge que gestiona l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona (IMHAB).

La meitat del pisos protegits del nou barri formaran part del parc municipal d'habitatge que gestiona l’IMHAB

Aquesta gran operació de transformació urbana es va iniciar el juny del 2006 amb la primera Modificació del Pla General Metropolità, que afectaria l'àmbit que ocuparà el barri. Malgrat que ja fa anys d'aquesta primera modificació, el ritme de desenvolupament de les actuacions urbanístiques es van veure alentits, en especial per la crisi econòmica del 2008. Per això, ha estat necessari actualitzar el Pla per poder reactivar la transformació i també per poder adaptar-la als nous reptes actuals. En conseqüència, el 2019 es va aprovar una nova Modificació del Pla General Metropolità i un nou Pla Especial d'Infraestructures (PEI) per impulsar la transformació de la zona.

Així, el nou planejament preveu la transformació progressiva d'un teixit industrial i de magatzems a un teixit mixt que fomenti la vida veïnal, on l'habitatge, el verd i l'activitat econòmica seran protagonistes del futur d'aquest nou gran barri barceloní. En aquest sentit, s'han reservat uns 320.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials i terciaris, el que suposarà entre 8.000 i 11.000 llocs de treball.

D'altra banda, el pla contempla fomentar la vida comunitària del barri, i per això es destina una superfície d'11,15 hectàrees per a equipaments, i en concret a les necessitats per assegurar una correcta dotació pel nou veïnatge i complementar les necessitats dels barris veïns. En aquest sentit, la transformació urbana prevista esdevé una oportunitat per cohesionar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port.

Els espais verds seran també un protagonisme especial al nou barri. Així, el planejament destina 13,30 hectàrees a espais lliures, d'entre els que destaca un parc central del barri entre els carrers Arnes, Ascó, Pontils i Can Cisó que en concentrarà 2,4 hectàrees i es convertirà en un nou pulmó en aquest punt de la ciutat. El pla també aposta per un eix cívic d'uns 720 metres quadrats paral·lel al carrer del Foc.

Un procés que s'allargarà uns 16 anys

Tot i que la transformació de la Marina ja està en marxa, és un projecte progressiu en el temps i a llarg termini, ja que es preveuen uns setze anys per poder completar tot el procés. L'MPGM delimita 14 sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats (PMU) que en concretaran l'ordenació i per als corresponents projectes de reparcel·lació i d'urbanització, tot això articulat en conjunt pel Pla Especial d'Infraestructures (PEI).

De moment, hi ha acabades quatre promocions d'habitatge, amb 200 habitatges de protecció oficial. D'altra banda, hi ha en construcció dues promocions més d'habitatges protegits, amb 180 habitatges, i dues promocions més d'habitatge lliure, i que implicarà 277 habitatges més.

De moment, hi ha acabades quatre promocions d'habitatge, amb 200 pisos de protecció oficial

També hi ha una llicència concedida, que està pendent d'inici d'obres per a una promoció d'habitatge protegit en el qual es construiran 234 habitatges. Ja està en marxa també el document de cessió dels terrenys per construir-hi la subestació al Barcelona Zona Innovació (BZ); i també s'està treballant ja amb BCASA, l'AMB i Aigües de Barcelona per implantar la xarxa d'aigües regenerades. D'altra banda, està enllestida la redacció d'un Pla Director per generar energia fotovoltaica a les zones verdes del nou barri.

En tot aquest entramat, l'Institut Municipal d'Urbanisme és el primer interlocutor en el procés urbanístic, cosa que permet el seguiment de les fases de planejament i de configuració dels projectes necessaris (projectes de reparcel·lació, d'urbanització, l'encaix amb Ecoenergies per a la xarxa de fred i calor, etc.).

Així mateix, es va crear l'Oficina de la Marina, adscrita a l'Institut Municipal d'Urbanisme. Aquest organisme és l'encarregat d'impulsar el desenvolupament urbanístic, social i econòmic de l'àmbit dels barris de la Marina i entorns, amb una clara visió transversal i de coordinació de tots els operadors públics i privats, amb capacitat de desenvolupar l'impuls i la gestió directa de tots els aspectes urbanístics, però també d'altres relacionats amb programes d'actuació econòmics i socials específics per a la Marina. Així, vetllarà per treballar activament per la integració dels nous habitants i del veïnatge ja existent, amb programes per situar-hi estratègicament nous equipaments que tinguin en compte criteris socials i ambientals i fomentin un teixit comunitari actiu i sentiment de pertinença al barri.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article