Sant Martí, l’epicentre de l’ampliació d’habitatge públic

L’Ajuntament de Barcelona augmenta el parc d’habitatge en 2.000 pisos des del 2015 al districte


Amb el suport de  

Com fer front a l’emergència habitacional que viu la ciutat? L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, està donant-hi resposta a partir de tres estratègies com són la construcció, la compra i la captació. I el districte de Sant Martí n’és un bon exemple: ha vist augmentat el seu parc en aproximadament 2.000 pisos des de l’any 2015, amb una inversió per part de l’Ajuntament de 244 milions d’euros.

Aquest creixement suposa una transformació exponencial del barri. Un barri que, a diferència d’altres districtes de la ciutat, on l’espai és molt més restringit i limitant, gaudeix d’una notable disponibilitat de sòl municipal que permet apostar per moltes tipologies d’habitatge. Entre aquestes, el districte ha fet una clara aposta per als habitatges amb serveis per a gent gran, un col·lectiu que requereix pisos adaptats a les seves necessitats i que cada vegada estan rebent més atenció.

Un altre tipus de model alternatiu i emergent d’habitatge, que aposta per la vida en comunitat, és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o cohabitatge. També aquest ha deixat la seva empremta al districte, amb l’edifici de La Balma, impulsat per Sostre Cívic, i Abril Poblenou, per La Dinamo, que es troba en fase de promoció.

Però també la construcció industrialitzada s’ha estès per la ciutat, i aquest districte no n’és una excepció, amb tres promocions que es troben actualment en construcció, i que destaquen per tenir en la fusta el material protagonista de l’obra. Són les situades als carrers Lola Iturbe Arizcuren, Pallars i Binèfar.

La construcció, la solució estructural més desenvolupada

De les tres estratègies aplicades per part de l’Ajuntament, la solució estructural més desenvolupada és la construcció, amb un total de 1.479 habitatges i 77 allotjaments comptabilitzats, ja sigui promocions finalitzades, en construcció, en projecte o en reserva de sòl. Per barris, el que més habitatges de construcció concentra actualment és El Parc i la Llacuna del Poblenou, que arriba al centenar, mentre que altres barris especialment actius són la Verneda i la Pau (62), el Besòs i el Maresme (56), Provençals del Poblenou (35) i el Camp de l’Arpa del Clot (24).

En paral·lel a l’obra nova, però, el consistori també efectua adquisicions, concretament, 139 habitatges comprats al districte, que inclouen habitatges comprats i habitatges en usdefruit d’entitats financeres. ​​Finalment, la tercera estratègia és la captació, que inclou habitatges mobilitzats a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, el conveni amb Hàbitat3 i el programa d’habitatges d’ús turístic (HUT), i que es tradueix en 292 habitatges captats al districte en qüestió.

Totes elles, promocions que contribueixen a l’ampliació del parc d’habitatge públic i assequible a Sant Martí, que s’ha vist augmentat en aproximadament 2.000 pisos des de l’any 2015, amb una inversió per part de l’Ajuntament del voltant de 244 milions d’euros. A més, en termes globals de ciutat, el parc ha crescut en més de 4.000 habitatges respecte a les xifres de 2015, fet que situa el parc actual en prop d’11.600 habitatges. Aquestes accions porten a calcular que el 2025 s’haurà duplicat el parc públic de gestió municipal respecte al que hi havia ara fa set anys.

Referent en construcció industrialitzada

La construcció industrialitzada utilitza una tècnica més innovadora, barata, ràpida i ecològica que s’està implementant gradualment en noves promocions d’habitatge social de la ciutat.

L’aposta del consistori per fer accessible l’habitatge en aquesta àrea ha fet que, el passat mes de desembre, es comencés a construir un nou habitatge públic realitzat mitjançant construcció industrialitzada. Concretament, la nova promoció està situada al carrer Lola Iturbe Arizcuren i constarà de 40 habitatges de lloguer públic i un local per a un futur equipament. L’edifici consta de vuit plantes, així com una planta de coberta plana transitable on es disposa l’hivernacle solar d’autoproducció alimentària.

També destaca per la seva eficiència energètica, de classificació A, que comptarà amb ventilació creuada. Els materials escollits per l’edificació són de baix impacte mediambiental, com és la llana de roca en les façanes, així com una estructura de fusta laminada. I junt amb l’hivernacle solar, les terrasses de l’edifici disposaran de vegetació, igual que la coberta.

Un altre punt destacat d’aquesta promoció és el fet que s’hagi licitat amb una tipologia de projecte i obra, el que comporta que constructora i equip d’arquitectes redactors treballin plegats des del primer moment i, d’aquesta manera, s’aconsegueix escurçar els terminis de finalització de l’edifici. Les obres de construcció, que es van iniciar a finals del passat mes de novembre, tenen data de finalització prevista per al primer trimestre del 2024.

La fusta, la protagonista dels nous habitatges

Un dels materials protagonistes de la construcció industrialitzada és, sense cap mena de dubte, la fusta. Així, més d’un miler de peces de fusta fetes a fàbrica serviran per aixecar la nova promoció d’habitatge públic que es troba al barri del Besòs i el Maresme, al mateix districte de Sant Martí.

La ubicació d’aquest edifici és al carrer de Pallars, 487-489. L’edifici, que es troba en ple procés de construcció des del passat mes d’octubre de 2022, constarà de 42 habitatges de protecció pública. Una promoció que es convertirà en una de les més altes de la ciutat construïdes amb fusta, conjuntament amb la promoció d’habitatge cooperatiu de Cirerers.

Els equips d’arquitectura Oikosvia Arquitectura, SCCL i Fabregat & Fabregat, SCP són els encarregats de dur a terme l’obra, que té un cost previst de 5.034.960 euros i que s’espera que finalitzi el primer trimestre de 2024.

Fins a 1.103 peces de fusta fetes prèviament a fàbrica, a partir de fusta d’avet roig procedent de boscos explotats de forma sostenible, serviran per aixecar aquest edifici de planta soterrani, planta baixa, set plantes i planta badalot de coberta. A partir del forjat de la planta baixa, l’estructura de l’edifici és de fusta laminada, en forma de forjats i panells verticals de CLT, que a les façanes es revesteix amb un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior de baix impacte ambiental com la llana de roca.

En general, materials de baix impacte mediambiental que provoquen molt menys soroll i pols que altres, i que també permeten reduir de forma significativa la duració de l’obra. Si amb un mètode d’obra tradicional, un edifici com aquest es pot completar en dos anys, la construcció a partir de peces prefabricades escurça el termini a poc més d’un any. Tant és així que cadascuna de les set plantes pot aixecar-se en només una setmana.

L’evolució de l’ús de construcció industrialitzada en habitatges públics és una realitat, com demostren les xifres. Actualment, són nou les promocions que l’Ajuntament ha posat en marxa per ampliar el parc públic d’habitatges, part dels quals aposten per l’ús de fusta.

Estratègies per ampliar el parc públic d’habitatge

A més de la construcció d’obra nova, l’Ajuntament de Barcelona disposa i aplica altres mecanismes per tal d’ampliar el parc públic d’habitatges, com ara la compra i mobilització d’habitatge del mercat privat per a lloguer social. I, en aquest sentit, des del juny de 2015 a aquest mes d’octubre, suposen un total de 1.367 habitatges, procedents de la suma de 240 habitatges adquirits individualment i 946 habitatges de 44 finques senceres adquirides.

En aquesta línia, el passat mes de juny, a l’antiga Cobega, a la rambla Guipúscoa, van entrar en òrbita 64 habitatges de lloguer accessible. Es tracta d’una promoció que busca dinamitzar i rejovenir aquell àmbit de la ciutat situat al barri de la Verneda i la Pau. D’aquesta manera, 46 famílies ja tenen les claus i gaudeixen des de llavors d’un habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a preu concertat.

L’edifici, situat a la rambla Guipúscoa 163 – 185, és un dels quatre blocs que tanquen l’illa delimitada per la rambla i el Camí de la Verneda. Aquest edifici, pensat i dissenyat per viure en comunitat, consta de consergeria, espai coworking, destinat a treball comunitari i pensat per generar un lloc de trobada que faciliti les relacions socials entre els diferents llogaters i llogateres, espai per a bicicletes, que ajudarà a potenciar la mobilitat sostenible entre les persones adjudicatàries, espai de menjador-estar amb cuina integrada amb la resta d’estances per tal de facilitar la socialització de les tasques quotidianes, i una terrassa que permet gaudir de l’ambient exterior.

Màxima certificació energètica

Les noves edificacions cada cop compten amb la màxima certificació energètica, i aquest edifici també ha tingut en copmpte aquest aspecte. Així, durant la construcció de l’edifici, s’ha previst l’aïllament tèrmic per l’exterior de la façana, fet que permet millorar la inèrcia tèrmica de l’edifici i, per tant, el seu comportament tèrmic durant els mesos d’estiu. El sistema energètic previst és aerotèrmia individual per aire, amb suport d’energia fotovoltaica.

L’optimització del sistema constructiu i l’eficiència del sistema energètic han permès obtenir uns habitatges amb la màxima certificació energètica i reduccions molt importants de la demanda d’energia i de les emissions de CO₂ associades a la climatització de l’immoble i a l’ús de l’aigua calenta sanitària.

Lloguers entre 375 i els 738 euros mensuals

En aquesta línia, el passat 1 de març, l’Ajuntament va lliurar les claus a les veïnes de 54 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer social d’un edifici de nova construcció ubicat al carrer Lluís Borrassà, 23-25. Sumant-se així, a les múltiples promocions d’habitatge de lloguer assequible que s’han engegat a Sant Martí i que contribueixen a situar aquest districte com a un dels més prolífers, tant en quantitat d’habitatges com en diversitat de tipologies promogudes.

Els adjudicataris presents van rebre les claus de mans de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va encapçalar l’acte, acompanyada de la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament, Lucía Martín, i el president de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs, Francisco Abad. 

“Quan vam arribar al govern vam veure que era una prioritat oferir més habitatges i, malgrat la pandèmia, actualment estem fent milers de pisos. Darrere d’un dia com el d’avui hi ha molta feina, però poder veure la vostra felicitat ho compensa. Us ho mereixeu i volem que us sentiu a Barcelona com a casa”, va expressar Colau davant els adjudicataris.

L’edifici consta de 54 habitatges distribuïts en 10 plantes i un únic nucli d’escala, que permet simplificar la gestió dels habitatges i reduir el seu manteniment. Compta amb dos ascensors, dues façanes obertes a l’exterior i una coberta, a la cinquena planta, on s’hi ha col·locat plaques solars. A més, també es troba un equipament esportiu a la planta baixa, que ja existia prèviament al solar, i una planta soterrani d’aparcament.

Tots els habitatges han estat adjudicats mitjançant la corresponent convocatòria oberta al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, un fet que garanteix que els futurs veïns gaudeixin d’un lloguer assequible. En el cas de la promoció del carrer Lluís Borrassà, el preu se situa entre els 375 i els 738 euros mensuals.

Com accedir a l’habitatge de protecció oficial?

Per a tots aquells ciutadans interessats a accedir a un habitatge de protecció oficial a la ciutat, tenen al seu abast el Registre de Sol·licitants, la via d’accés oficial de l’Ajuntament de Barcelona. Requereix inscripció prèvia gratuïta, que es pot formalitzar a través de tres vies diferents: de forma presencial en alguna de les oficines d’habitatge, per telèfon al 010 o bé per internet, a través de la pàgina del registre de sol·licitants.

Durant el passat mes de febrer, es van realitzar diferents trobades amb les veïnes i veïns dels barris de Sant Martí per conèixer de primera mà els detalls d’aquesta renovació urbana que viu el districte i per fer-los partícips d’aquesta nova era, que aposta per fer més accessible l’habitatge i fer més fàcil la vida de la ciutadania.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article