El mitjà digital Social.cat impulsa un seguit de debats pel territori català. Sota l’epígraf ‘Socialitzant, col·loquis de l’acció social a Catalunya’, la iniciativa pretén erigir-se com un pont entre entitats, universitats i habitants d’arreu de Catalunya i oferir reflexió i anàlisi entorn a temes socials d’actualitat.

Col·loquis anteriors: