Begoña Román Maestre

Barcelona

Com a referent de la Ètica aplicada als Serveis Socials a Catalunya.

Carles Rué Lleixà

Un projecte de