Carme Obradors i Domènech (Sabadell, 15 de març de 1925 - 15 de febrer de 1986)

Sabadell, Catalunya

Motius

Fou una assistent social, de la primera promoció de l'Escola Catòlica sabadellenca. Va treballar per a Càritas en la promoció social als barris de Sabadell.

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de