Gertrudis Artigas i Setó

Sabadell, Catalunya

Motius

Teòrica de teixits i professora de l'Escola Industrial.
L'any 1950 rebé el Premi Ciutadania, instituït per la Caixa d'Estalvis de Sabadell, i el 1967 li fou concedida la Medalla de Plata de la Ciutat.
(Sabadell, 20 d’abril de 1890 - 1 d’abril de 1971)

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de