Lluïsa Cortada Pasola

Barcelona

Per la seva mirada holística del canvi i la seva aportació en la transformació de les organitzacions.
Pel seu coratge i manera de fer, atenta, sensible i sense perdre el rol i el repte que vol aconseguir

Elena Masanas Alelí

Un projecte de