Lluïsa Forrellad i Miquel

Sabadell, Catalunya

Motius

Va ser una escriptora catalana en català i en castellà.

 (Sabadell, 17 de maig de 1927- Bellaterra, 4 d’agost de 2018)

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de