Lluïsa Forrellad i Miquel (Sabadell, 17 de maig de 1927- Bellaterra, 4 d’agost de 2018

Sabadell, Catalunya

Va ser una escriptora catalana en català i en castellà.

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de