Mª Teresa Duran i Nogués (Sabadell, 11 de novembre de 1909 – Sabadell, 19 de setembre de 1933)

Sabadell, Catalunya

Escriptora, poetessa i feminista, fundadora del Front Únic Femení Esquerrista a la ciutat de Sabadell.

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de