Marta Macias Quesada

Barcelona

Motius

Per haver impulsat la cooperació feminista, per haver introduït l’enfocament de drets humans i l’enfocament de gènere en els projectes de cooperació pel desenvolupament del país. I haver estat la impulsora del primer pla director de cooperació feminista. Per haver impulsat la incorporació en el sistema públic de salut catalana la reparació del clítoris per a aquelles dones que hagin estat víctimes de la mutilació genital femenina. Per haver liderat la primera certificació de gènere de l’àmbit municipal que avalua el compromís de les admisnitracions locals a favor de la igualtat de gènere. Per haver liderat els primers estudis sobre la presència de les dones en els mitjans de comunicació. Per haver estat de les primeres persones que va reinvindicar la Cedaw i la plataforma de Beijing en comissió parlamentaria en el Parlament de Catalunya com a lidereressa d’una entitat no gubernamental.

Maria Freiria

Un projecte de