Maruja Pelegrin

El Prat de Llobregat

Cofundadora amb Carmina Balaguer del Centre de Planificació Familiar del Prat, a l'any 1977, servei pioner a Catalunya i a Espanya, on va treballar fins a 1999, ajudant milers de dones a viure millor la sexualitat en uns anys que estava plena de tòpics i unida indefectiblement a la reproducció.

Manolita Sanz Ferré

Un projecte de